020 - ISBN

From Alma WiKi
Revision as of 10:24, 7 September 2021 by Barbora (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Indikátory nejsou definovány.    

Kódy podpolí

$a          Mezinárodní standardní číslo knihy (NO)

- spojovníky uvnitř ISBN se zapisují

- do $a se zapisují platná ISBN pro daný "formát" knihy (tištěné x elektronické), tzn. více ISBN pro různé tištěné vazby, online verze nebo pdf verze se pak zapisuje do pole 776 a naopak

- ISBN pro jednotlivá čísla časopisu patří do pole 902

$q          Kvalifikátor (O)

- doplněk k ISBN jako např. (brožováno)

- vysvětlivky se zapisují přednostně česky

- mezi více podpoli q se zapisuje středník

$c          Dostupnost (NO)

- obvykle se uvádí údaj o ceně (v pořadí: označení měny, číselný údaj)

$z          Zrušené/chybné ISBN (O)

- neexistuje-li platné ISBN, může být v záznamu zapsáno pouze podpole $z

Příklady:

$a80-85905-28-0$q(brožováno) :$cKč 200,00

$a978-584-58-14$q(svazek. 1 ;$qPaseka ;$qbrožováno)

Příklad zápisu 10 a 13 místného ISBN:

Kniha vydaná před rokem 2007

$a0-415-41609-4$z978-0-415-41609-2

Kniha vydaná v roce 2007 a později

$a978-0-415-41611-5$z0-415-41611-6