043 - Kód geografické oblasti

From Alma WiKi
Revision as of 10:55, 7 September 2021 by Barbora (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Pole je neopakovatelné. Indikátory nejsou definovány. ===== Kódy podpolí ===== $a          Kód geografické oblasti (O) $b          Lok…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Pole je neopakovatelné.

Indikátory nejsou definovány.

Kódy podpolí

$a          Kód geografické oblasti (O)

$b          Lokální kód geografické oblasti (O)

$c          Kód ISO (O)

$2          Zdroj lokálního kódu (O)

$6          Propojení polí v jiném písmu (NO)

$8          Propojení souvisejících polí (O)