245 - Názvové údaje a údaje o odpovědnosti

From Alma WiKi
Revision as of 14:00, 22 December 2022 by Barbora (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Vysvětlivka

Indikátory

 První - Vedlejší názvové záhlaví

   0     Vedlejší záhlaví se nevytváří

   1     Vedlejší záhlaví se vytváří

Indikátor 1 se použije, pokud je vyplněno pole 100, 110, 111 nebo 130. Jinak se napíše 0

Druhý - Vyloučení znaků z řazení

    0-9   Počet vyloučených znaků

Vyloučené znaky se vztahují k mluvnickým členům jako např. The nebo Der. Pokud název začíná The Politics, druhý indikátor bude 4 (vyloučení členu + mezera). Jinak bude 0.

Znaky se nevylučují, pokud je člen vyskloňován, např. v němčině "Dem, Den".

Běžná slova či sousloví se nevylučují z řazení. Je možné název bez těchto slov či slovních spojení uvést do pole 246 jako variantní název.

Kódy podpolí

   pořadí podpolí: $a, $n, $p, $b, $c

   $a Název  (NO)

   $b Další část údajů o názvu  (NO)

   $n Číslo označení části/sekce díla  (O)

   $p Název části/sekce díla  (O)

   $c Údaj o odpovědnosti atd.  (NO)

   $6 Propojení polí v jiném písmu  (NO)

Vzorce

   $aHlavní název :$bpodnázev : podnázev

   $aHlavní název =$bsouběžný název = souběžný název

   $aHlavní název ;$bHlavní název ; Hlavní název

   $aHlavní název :$bpodnázev.$nČíslo části,$pNázev části

   $aHlavní název :$bpodnázev.$pNázev části

   $aHlavní název.$nČíslo části,$pNázev části /$cautor

   $aNázev /$cautor 1.  Název 2 / autor 2

   $aNázev /$cautor1, autor2, autor3 ; překladatel ; ilustrátor 

Příklady

   245 10 $aIn the mists /$cLeoš Janáček.  Three Czech dances / Bohuslav Martinů

   245 10 $aKam s ním /$cod Jana Nerudy.  Karla / Božena Němcová

   245 04 $aThe new royal gazette

   245 10 $aPrávní dějiny zemí Koruny české.$nDíl 3.,$pDějiny státního zřízení.$nČást 2.,$pDoba pobělohorská / $cnapsal Jan Kapras

   245 10 $aGoethe in Olmütz : $bBeiträge der internationalen Konferenz, Olmütz, 6.-8.12.1999 / $ceditor Ingeborg Fialová-Fürstová, Lucie Geralová

   245 10 $aJablko z klína ;$bRuce Venušiny ; Jaro sbohem

   245 10 $aPan učitel ;$bPohorská vesnice ; Divá Bára

   245 10 $aVišňový sad ;$bStrýček Váňa

   245 00 $aStrassenkarte der Schweiz =$bCarte routier de la Suisse = Carta stradalle della Svizzera = Road map of Switzerland

   245 00 $aStručné dějiny Evropy :$beseje a črty.$nDíl 1.,$pVelká Británie a Francie

   245 00 $aStručné dějiny Evropy :$beseje a črty.$pVelká Británie a Francie