255 - Měřítko mapy

From Alma WiKi
Revision as of 13:06, 22 December 2022 by Barbora (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Indikátory - oba jsou nedefinovány

Kódy podpolí

           $a   Údaj o měřítku  (NO)

           $b   Údaj o kartografickém zobrazení  (NO)

           $c   Údaj o souřadnicích  (NO)

           $d   Údaj o zónách  (NO)

           $e   Údaj o ekvinokciu (NO)

           $f   Polygonový pořad vetknutý nebo volný (NO)

           $g   Polygonový pořad uzavřený (NO)

           $6   Propojení polí v jiném písmu  (NO)

           $8   Propojení souvisejících polí (O)

Příklady

    255 ## $aMěřítko 1:7 500 000 $c(W 125°--W 65°/N 49°--N 25°).

    255 ## $aMěřítko 1:250 000 $c(E 32°30'--E 34°30'/N 35°30'--N 35°00').

    255 ## $aMěřítko 1:10 000 ; $bGaussova projekce $c(W 9°13'52"--W 9°04'47"/N 38°48'35"--N 38°41'29").