300 - Údaje fyzického popisu

From Alma WiKi
Revision as of 09:16, 23 December 2022 by Barbora (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Vysvětlivka

Podle pravidel RDA nezkracujeme výrazy tak, jak se to dělalo podle původních pravidel. Vše je tedy rozepsáno. Navíc používáme zásadně v našich bibliografických záznamech český jazyk, proto je vhodné po stažení záznamů z externích zdrojů výrazy v tomto poli přeložit do českého jazyka.

U tištěných zdrojů je vhodné uvést vždy $$a a $$c, pokud je to možné.

Indikátory - oba jsou nedefinovány

        Kódy podpolí

           $a   Rozsah  (O)

           $b   Další fyzické údaje  (NO)

           $c   Rozměr  (O)

           $e   Doprovodný materiál  (NO)

           $f   Označení fyzické jednotky jednotky  (O)

           $g   Rozměr fyzické jednotky  (O)

Vzorce

    $astránkování :$bvybavení ;$crozměr +$edoprovodný materiál

Příklady pro RDA

    300 ## $axiii, 356 stran :$bilustrace, tabulky ;$c20 cm +$e1 zvuková kazeta

    300 ## $axiii, 256 stran, 6 obrazových příloh

    300 ## $a3 svazky

    300 ## $aStrany 255-631

    300 ## $aPřibližně 600 stran

    300 ## $a223 nečíslovaných stran