336 - Typ obsahu dokumentu

From Alma WiKi
Revision as of 10:40, 23 December 2022 by Barbora (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Vysvětlivka

Pole obsahuje výrazy z řízeného slovníku, které se týkají formálního obsahu dokumentu tak, jak je informace fixována - textem, obrazem, pohybem, zvukem a pod. Pole je opakovatelné, ale jako první výskyt se musí zapsat termín, který je v souladu s typem dokumentu v LDR na pozici 06. Jako další výskyty mohou být uvedeny výrazy charakterizující formu zápisu informace doplňkově.

$$a obsahuje termín a $$b obsahuje kód. Termín a kód charakterizují totéž, tzn. že v $$b musí být vždy uveden takový kód, který odpovídá termínu v $$a. V Almě lze v $$a i v $$b začít psát tentýž termín slovy a slovník umožní zapsat v $$a termín a v $$b příslušný kód.

$$2 obsahuje výhradně termín "rdacontent".

Všechny termíny a kódy spadající do pole 336 si je možné prohlédnout též na stránkách Národní knihovny ČR - Typ obsahu.

Indikátory

Indikátory nejsou definovány

Kódy podpolí

   $a    Typ obsahu – termín (O)

   $b    Typ obsahu – kód (O)

   $2    Zdroj (NO)

Příklady

336 ## $$a text $$b txt $$2 rdacontent

       Typ obsahu pro textovou monografii.


336 ## $$a text $$b tx $t$2 rdacontent

336 ## $$a statický obraz $$b sti $$2 rdacontent

       Typ obsahu pro textovou monografii, v níž je významně zastoupena obrazová složka.


336 ## $$a kartografický obraz $$b cri $$2 rdacontent

336 ## $$a text $$b txt $$2 rdacontent

       Typ obsahu pro kartografické dokumenty, kde je významně zastoupena i textová složka.