500 - Obecná poznámka

From Alma WiKi
Revision as of 11:16, 29 December 2022 by Barbora (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Vysvětlivka

Obecná poznámka slouží k zápisu informací týkajících se bibliografického záznamu (katalogizovaného dokumentu), které nelze zapsat do některé další specifické poznámky.

Dle příručky ke katalogizaci NK ČR lze do této poznámky zapsat např.:

"povinná poznámka o prameni hlavního názvu, pokud není převzatý z titulní stránky; poznámka o zdroji souběžného názvu, pokud není ze stejného zdroje jako hlavní název a je to důležité pro identifikaci nebo zpřístupnění; významná další názvová informace z jiného preferovaného zdroje; poznámky o chybně uvedených údajích a jejich správném znění; poznámka o odpovědnosti osob/korporací, které nejsou uvedeny v údajích o odpovědnosti a jsou významné pro identifikaci a zpřístupnění; významné poznámky k údajům o vydání, nakladatelským údajům, fyzickému popisu, údajům o edici, údaje o překladu, atd."

Indikátory

Oba indikátory jsou nedefinovány

Podpole

$a - text poznámky