650 - Předmět, deskriptor

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Vysvětlivka

Aby bylo možné stáhnout termín ze souboru autorit, je nutné:

a) na druhé pozici indikátoru mít hodnotu "7"

b) vytvořit $$2 - tam zadat pomocí řízeného slovníku kód autoritního souboru (czenas, ctt, phffuk, mff, czmesh)

c) v $$a musíte napsat alespoň začátek hledaného termínu

d) kliknout na F3 a vybrat si termín

Indikátory

První - Úroveň

          0    Nespecifikována

Druhý - Heslář/tezaurus

          4    Zdroj nespecifikován

          7    Zdroj specifikovaný v podpoli $2

Kódy podpolí

          $a   Věcné téma či geografické jméno jako vstupní prvek (NO)

          $b   Věcné téma následující za geografickým jménem jako vstupním prvkem (NO)

          $c   Místo události (NO)

          $d   Rozmezí dat (NO)

          $v   Formální zpřesnění (O)

          $x   Všeobecné zpřesnění (O)

          $y   Chronologické zpřesnění (O)

          $z   Geografické zpřesnění (O)

          $2   Zdroj záhlaví nebo termínu (NO)

          $7   Číslo autority (NO)

Příklady

65007 $avěcná práva$7ph127353$zFrancie$2czenas

Pro výskyt 650 s druhým indikátorem 7 se zapisuje v pořadí:

    a7vxzy2 (pro předmětová hesla NK)

          případně

    avxzy2 (pro jiné řízené slovníky, tezaury)