Difference between revisions of "810 - Edice v autoritním tvaru - česká korporace"

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search
Line 6: Line 6:
  
 
převzato z "Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21", s. 117
 
převzato z "Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21", s. 117
 +
 +
Podrobnější pokyny pro zápis českých a zahraničních edic s názvem korporace - viz metodika - [https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/zapis-nazvu-edice-se-jmenem-korporace-pole-810-nebo-830 Zápis názvu edice se jménem korporace]

Revision as of 19:16, 15 January 2022

Pole 810 obsahuje vedlejší záhlaví ve formě autor/název, přičemž část týkající se autora je tvořena jménem korporace. Forma jména korporace se přebírá ze souboru národních autorit, nezapisuje se ale číslo národní autority. V řetězci údajů se neuvádí ani kód role. Název edice se uvádí ve formalizované/autoritní podobě. Pole 810 se používá především pro zápis edic českých vysokých škol a českých vědeckých ústavů, a to v případech obecných názvů těchto edic: Zprávy, Skripta, Učební texty, Studijní texty, apod.

Doporučení neplatí pro latinské názvy edic (typ Acta ... se zapisuje do pole 830) a pro přejímané záznamy zahraniční produkce.

převzato z "Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21", s. 117

Podrobnější pokyny pro zápis českých a zahraničních edic s názvem korporace - viz metodika - Zápis názvu edice se jménem korporace