810 - Edice v autoritním tvaru - česká korporace

From Alma WiKi
Revision as of 19:20, 15 January 2022 by Barbora (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Pole 810 obsahuje vedlejší záhlaví ve formě autor/název, přičemž část týkající se autora je tvořena jménem korporace. Forma jména korporace se přebírá ze souboru národních autorit, nezapisuje se ale číslo národní autority. V řetězci údajů se neuvádí ani kód role. Název edice se uvádí ve formalizované/autoritní podobě. Pole 810 se používá především pro zápis edic českých vysokých škol a českých vědeckých ústavů, a to v případech obecných názvů těchto edic: Zprávy, Skripta, Učební texty, Studijní texty, apod.

Doporučení neplatí pro latinské názvy edic (typ Acta ... se zapisuje do pole 830) a pro přejímané záznamy zahraniční produkce.

převzato z "Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21", s. 117

Podrobnější pokyny pro zápis českých a zahraničních edic s názvem korporace - viz metodika - Zápis názvu edice se jménem korporace

Indikátory

První indikátor

forma jména

0 Invertovaná forma jména

1 Jméno jurisdikce

2 Jméno v přímém pořadí

Druhý indikátor

nedefinován

Podpole

$a Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO)

$b Podřízená složka (O)

$n Číslo části/sekce díla (O)

$p Název části/sekce díla (O)

$s Verze (NO)

$t Název díla (NO)

$v Označení svazku/pořadí (NO)

$x Mezinárodní standardní číslo seriálu (NO)

Příklady

4901 $aVědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. Habilitační a inaugurační

spisy,$x1213-418X ;$vsvazek 123

8102 $aVysoké učení technické v Brně.$tVědecké spisy.$pHabilitační a inaugurační spisy


490 1# $a Acta Universitatis Purkynianae Facultatis philosophicae. Studia historica

830 #0 $a Acta Universitatis Purkynianae Facultatis philosophicae. $p Studia historica

(edice typu „Acta...“)


490 1# $a Učební texty

830 #0 $a Učební texty (Státní zemědělské nakladatelství)

(nevydává česká VŠ nebo vědecký ústav)


490 1# $a Studia i monografie / Uniwersytet Opolski

830 #0 $a Studia i monografie (Uniwersytet Opolski)

(zahraniční edice)


490 1# $a Vysokoškolské učebnice

830 #0 $a Vysokoškolské učebnice (Žilinská univerzita)

(zahraniční edice)


490 1# $a University of Southern Denmark studies in history and social sciences

830 #0 $a University of Southern Denmark studies in history and social sciences

(zahraniční edice)