810 - Edice v autoritním tvaru - česká korporace

From Alma WiKi
Revision as of 19:14, 15 January 2022 by Barbora (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Pole 810 obsahuje vedlejší záhlaví ve formě autor/název, přičemž část týkající se autora je tvořena jménem korporace. Forma jména korporace se přebírá ze souboru národních autorit, nezapisuje se ale číslo národní autority. V řetězci údajů se neuvádí ani kód role. Název edice se uvádí ve formalizované/autoritní podobě. Pole 810 se používá především pro zápis edic českých vysokých škol a českých vědeckých ústavů, a to v případech obecných názvů těchto edic: Zprávy, Skripta, Učební texty, Studijní texty, apod.

Doporučení neplatí pro latinské názvy edic (typ Acta ... se zapisuje do pole 830) a pro přejímané záznamy zahraniční produkce.

převzato z "Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21", s. 117