996 - Externí link, Georeferencer, původně pole EXT 01

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Původně obsah pole EXT 01. Údaj o Georeferenceru.