Difference between revisions of "Data / datové zdroje (content)"

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search
m
m (Přidání informací k lokálnímu indexu)
Line 5: Line 5:
  
 
=== Data z Almy ===
 
=== Data z Almy ===
 +
Hlavní část lokálního indexu UKAŽ tvoří záznamy tištěných a elektronických dokumentů z institucionální zóny Almy UK. Aktualizace dat v lokálním indexu probíhá průběžně - nově přidané záznamy nebo aktualizace stávajících se v UKAŽ projeví do 15 min. od uložení a uvolnění záznamu.
  
 +
V UKAŽ se záznamy z institucionální zóny Almy UK nezobrazují, pokud:
 +
* jsou potlačeny ze zobrazení (= bib záznam není zveřejněn v discovery),
 +
* mají na sobě navázané pouze jednotky, ktery jsou vyloučeny ze zobrazení (např. vyřazené, v opravě apod.),
 +
* jde o záznamy Geobibline z externích institucí (v poli 998 je příznak GEOEX).
  
 
=== Data z lokálních zdrojů UK ===
 
=== Data z lokálních zdrojů UK ===
 
Aktuálně jsou do UKAŽ pravidelně sklízené (harvestované) tyto zdroje:
 
Aktuálně jsou do UKAŽ pravidelně sklízené (harvestované) tyto zdroje:
 
* Digitální knihovna Univerzity Karlovy ([https://kramerius.cuni.cz Kramerus UK])  
 
* Digitální knihovna Univerzity Karlovy ([https://kramerius.cuni.cz Kramerus UK])  
* Digitální repozitář UK ([https://dspace.cuni.cz DSpace]) - závěrečné práce UK (NUŠL kontext) a open access dokumenty (OpenAIRE kontext)
+
* Digitální repozitář UK ([https://dspace.cuni.cz DSpace]) - závěrečné práce UK (NUŠL OAI kontext) a open access dokumenty (OpenAIRE OAI kontext)
  
  

Revision as of 02:18, 9 August 2021

Discovery služba UKAŽ (Primo VE) umožňuje prohledávat současně tištěný, digitalizovaný i elektronický fond Univerzity Karlovy, přičemž pracuje se 2 základními indexy dat - lokální a centrální.

Lokální index

Lokální index je index metadat v rámci lokální databáze, která je prohledatelná pomocí vyhledávací vrsty (discovery layer) UKAŽ. Lokální index zahrnuje MARC záznamy z knihovního systému (Alma) a dále záznamy z lokálních zdrojů instituce.

Data z Almy

Hlavní část lokálního indexu UKAŽ tvoří záznamy tištěných a elektronických dokumentů z institucionální zóny Almy UK. Aktualizace dat v lokálním indexu probíhá průběžně - nově přidané záznamy nebo aktualizace stávajících se v UKAŽ projeví do 15 min. od uložení a uvolnění záznamu.

V UKAŽ se záznamy z institucionální zóny Almy UK nezobrazují, pokud:

  • jsou potlačeny ze zobrazení (= bib záznam není zveřejněn v discovery),
  • mají na sobě navázané pouze jednotky, ktery jsou vyloučeny ze zobrazení (např. vyřazené, v opravě apod.),
  • jde o záznamy Geobibline z externích institucí (v poli 998 je příznak GEOEX).

Data z lokálních zdrojů UK

Aktuálně jsou do UKAŽ pravidelně sklízené (harvestované) tyto zdroje:

  • Digitální knihovna Univerzity Karlovy (Kramerus UK)
  • Digitální repozitář UK (DSpace) - závěrečné práce UK (NUŠL OAI kontext) a open access dokumenty (OpenAIRE OAI kontext)


V UKAŽ jsou data z lokálního indexu samostatně prohledatelná v rámci vyhledávacího slotu (search profile slot) s názvem Ve fondech UK / Within CU COllections.

Centrální index

Centrální index (Central Discovery Index, zkratka CDI) je index metadat v cloudové databázi Ex Libris, který je také prohledatelný pomocí vyhledávací vrstvy (discovery layer) UKAŽ. Centrální index zahrnuje bibliografické údaje od různých agregátorů a vydavatelů. Vyhledatelnost dílčích metadat (článků, kapitol, zpráv apod.) je závislá na aktivaci daného zdroje (kolekce / databáze) v Almě a na úplnosti pokrytí v databázi Ex Libris.


V UKAŽ jsou data z centrálního indexu samostatně prohledatelná v rámci vyhledávacího slotu (search profile slot) s názvem V e-zdrojích UK / Within CU eResources.