Data / datové zdroje (content)

From Alma WiKi
Revision as of 11:53, 2 June 2021 by 33352489 (talk | contribs) (vytvoreni stranky, vlozeni zakladniho textu)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Discovery služba UKAŽ (Primo VE) umožňuje prohledávat současně tištěný, digitalizovaný i elektronický fond Univerzity Karlovy.

Discovery služba pracuje s 2 základními indexy:

  • Lokální index
  • Centrální index

Lokální index

Lokální index je index metadat v rámci lokální databáze, která je prohledatelná pomocí vyhledávací vrsty UKAŽ (Discovery Layer). Lokální index zahrnuje MARC záznamy z knihovního systému (Alma) a dále naharvestované záznamy z lokálních zdrojů instituce (např. Kramerius UK).

Centrální index

Centrální index (Central Discovery Index, zkratka CDI) je index metadat v cloudové databázi Ex Libris, který je také prohledatelný pomocí vyhledávací vrstvy UKAŽ (Discovery Layer). Centrální index zahrnuje bibliografické údaje od různých agregátorů a vydavatelů. Vyhledatelnost dílčích metadat (článků, kapitol, zpráv apod.) je závislá na aktivaci daného zdroje (kolekce / databáze) v Almě.