Digitalizáty z fondu Univerzity Karlovy a Díla nedostupná na trhu - DNNT

From Alma WiKi
Revision as of 10:40, 3 February 2023 by Barbora (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Digitalizáty původně tištěných publikací z fondu Univerzity Karlovy se zpřístupňují v systému Kramerius.

Vyhledávání v systému Kramerius na UK: https://kramerius.cuni.cz

Popis sbírek v systému Kramerius na UK: https://kramerius.cuni.cz/uk/collections

Veškeré dokumenty, které jsou v Krameriu UK přístupné v digitální podobě, vlastní Univerzita Karlova ve svých fondech v původních (většinou) tištěných vydáních. Bibliografické záznamy těchto tištěných dokumentů jsou zpracovávány v systému Alma. Týká se to jak volně dostupných digitalizátů, tak i digitalizátů v rámci e-prezenčky, které jsou dostupné pouze z vybraných terminálů v knihovnách na UK.

Metodika zpracování bibliografických záznamů

Správa bibliografických záznamů dokumentů, které jsou dostupné na UK ve fyzické formě a zároveň jsou dostupné i v digitální verzi v systému Kramerius, se řídí následující metodikou:

Do bibliografických záznamů fyzických dokumentů nezaznamenáváme žádné informace o digitální verzi dostupné v Krameriu. Bibliografický záznam obsahuje údaje pouze k fyzickému dokumentu (většinou tištěnému dokumentu). Nevyplňuje se ani URL na digitalizát v poli 856, nebo jakékoliv informace o digitální verzi do poznámek takového záznamu.

Informace k digitální verzi včetně vždy aktuálního identifikátoru a URL je dostupná pouze v elektronickém portfoliu, které je připojeno k bibliografickému záznamu fyzické verze dokumentu. Toto portfolio je průběžně udržováno a synchronizováno se systémem Kramerius tak, aby byly k dispozici vždy aktuální informace o propojení. V případě odesílání záznamů do dalších katalogů třetích stran, informace o propojení expandujeme dle potřeby do bibliografického záznamu při exportu či sklízení takového záznamu.

Díla nedostupná na trhu - DNNT

Díla nedostupná na trhu jsou digitální verze původně tištěných děl vydaných na území České republiky do roku 2007 v případě monografických publikací a do roku 2012 v případě seriálových publikací (vždy deset let dozadu, datum se u periodik každý rok posouvá). Monografické publikace vydané do roku 2001, pokud jsou do režimu DNNT zařazeny, jsou většinou k dispozici již ve formě online i se vzdáleným přístupem přes eduID přihlášení (CAS přihlášení). Monografie vydané mezi lety 2002-2007 jsou k dispozici vesměs přes terminálový přístup.

Dokumenty dostupné v digitální formě v rámci režimu DNNT je nejlepší vyhledávat v rámci databáze:

https://sdnnt.nkp.cz/sdnnt/home.

Je to databáze návrhů do DNNT, kde se dozvíme, zda je dokument k dispozici online vzdáleně, nebo přes terminál, nebo zda byl návrh na zařazení do DNNT zamítnut.

U publikací v SDNNT nalezneme následující atributy:

A - Stav zařazeno - publikace byla zařazena do databáze DNNT

N - Stav vyřazeno - publikace byla navržena do DNNT, ale návrh byl zamítnut

PA - Stav dílo publikováno jako návrh - probíhá lhůta, kdy je dílo navrženo na zařazení do DNNT, ale kdokoliv (majitelé práv, nakladatelé a další) může navrhnout jej vyřadit

Licence pro online přístup - dílo je dostupné online vzdáleně po přihlášení via eduID (CAS přihlášení)

Licence pro terminálový přístup - dílo je dostupné pouze z knihoven; v případě UK - z terminálů k tomu určených na UK jsou dostupné digitalizáty umístěné v Krameriu UK

Pokud je k dispozici publikace v licenci pro online přístup, je možné se dostat linkem přímo do databáze Kramerius, která dílo zpřístupňuje a využít eduID přihlášení (CAS přihlášení). Přímé odkazy jsou k dispozici pro Kramerius Národní knihovny ČR, Akademie věd ČR, Moravské zemské knihovny v Brně a Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Odkazy na digitální verze do Krameria UK a dalších knihoven zatím nejsou k dispozici. Je-li dílo zpřístupněno z Krameria UK, dostaneme se k němu pouze přes adresu: https://kramerius.cuni.cz/uk.

Ověřit, zda existuje digitalizát dokumentu, můžeme též přes registr digitalizace: https://www.registrdigitalizace.cz/rdcz/home