Discovery služba UKAŽ

From Alma WiKi
Revision as of 09:13, 1 September 2021 by 33352489 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Součástí nové knihovní platformy (Almy) je discovery služba Primo VE - vyhledávací nástroj pro koncové uživatele-čtenáře.

Produkt Primo VE nahrazuje předchozí vyhledávací službu EBSCO Discovery Service (EDS), online knihovní katalog (OPAC) systému Aleph a SFX link resolver. Koncoví uživatelé-čtenáři tak nyní mají k dispozici pouze jeden online nástroj, ve kterém mohou:

  1. vyhledávat tištěné, elektronické a digitalizované dokumenty z fondů knihoven UK (např. knihy, časopisy, e-časopisy, hudebniny, mapy apod.),
  2. vyhledávat elektronické dokumenty z předplácených a volně dostupných elektronických informačních zdrojů (např. články, příspěvky z konferencí, kapitoly e-knih apod.),
  3. získávat informace o dostupnosti vyhledaných dokumentů a/nebo přístup k linkovacím a dalším doplňkovým službám,
  4. prohlížet a spravovat své výpůjčky a požadavky (rezervace) v Uživatelském kontě,
  5. dále pracovat s vyhledanými výsledky, exportovat je, ukládat dotazy apod.

Název discovery služby zůstal pro uživatele stejný - UKAŽ - centrální vyhledávač Univerzity Karlovy od A do Ž.

V případě dotazů k discovery službě (staré i nové) se na nás můžete obracet prostřednictvím Redmine (nezapomeňte při zadávání nového požadavku vybrat v poli Kategorie volbu UKAŽ).

Odkazy na discovery službu UKAŽ

Discovery služba UKAŽ je dostupná na následujících adresách:

Ostatní původní krátké URL adresy pro discovery službu (discovery.cuni.cz, discovery.cuni.cz/en, eds.cuni.cz, eds.cuni.cz/en) a knihovní katalog (ckis.cuni.cz, katalog.cuni.cz) byly přesměrovány také na novou discovery službu (na adresy výše). Tyto adresy je tedy nadále využívat - není nutné je měnit.

Stejně tak byly zachovány krátké URL adresy pro SFX portály e-časopisů a e-knih (ecasopisy.cuni.cz, ejournals.cuni.cz, eknihy.cuni.cz, ebooks.cuni.cz) - ty taktéž linkují do nového UKAŽ.

POZOR! Pokud někde na stránkách knihovny/fakulty odkazujete do UKAŽ pomocí odkazu přímo na Ebsco doménu (např. https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=...), velmi vás prosíme o revizi a nahrazení odkazu oficiálním ukaz.cuni.cz či ukaz.cuni.cz/en!

Nápověda a návody pro uživatele

Základní nápovědu pro vyhledávání, práci s uživatelským kontem a práci se záznamy naleznou uživatelé-čtenáři na https://knihovna.cuni.cz/ukaz/.