Difference between revisions of "Elektronické zdroje"

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search
(Založena nová stránka s textem „V Almě se kromě fyzických zdrojů evidují a spravují také zdroje elektronické, pro které se vžila také zkratka EIZ (elektronické informační zd…“)
 
 
Line 10: Line 10:
  
 
To jsou bibliografické záznamy titulů, které jsou na UK dostupné online. Atributy elektronického titulu jsou například:  
 
To jsou bibliografické záznamy titulů, které jsou na UK dostupné online. Atributy elektronického titulu jsou například:  
*název,  
+
*'''název''',  
*autor,  
+
*'''autor''',  
*jazyk,  
+
*'''jazyk''',  
*rok vydání,  
+
*'''rok vydání''',  
*ISSN/ISBN.  
+
*'''ISSN/ISBN'''.  
  
Příklad: Botanical studies, ISSN 1999-3110  
+
''Příklad'': Botanical studies, ISSN 1999-3110  
  
 
===Elektronické kolekce ===
 
===Elektronické kolekce ===
Line 25: Line 25:
 
Pro oba typy balíčků je základním rysem to, že obsahují seznam dostupných elektronických objektů, tzv. portfolií (viz níže).  
 
Pro oba typy balíčků je základním rysem to, že obsahují seznam dostupných elektronických objektů, tzv. portfolií (viz níže).  
  
*Agregační balíčky  
+
*'''Agregační balíčky'''
  
 
Jako agregační označujeme takový balíček, jehož celý obsah byl pořízen v rámci jednoho nákupu. Zpravidla se jedná o ucelené kolekce e-časopisů nebo e-knih. Příkladem je kolekce Academic Search Ultimate.  
 
Jako agregační označujeme takový balíček, jehož celý obsah byl pořízen v rámci jednoho nákupu. Zpravidla se jedná o ucelené kolekce e-časopisů nebo e-knih. Příkladem je kolekce Academic Search Ultimate.  
  
*Selektivní balíčky  
+
*'''Selektivní balíčky'''
  
 
Selektivní balíček obsahuje e-knihy nebo e-časopisy, které byly od jednoho poskytovatele pořízeny jednotlivě a nejedná se tedy o ucelenou kolekci. Může je pořídit jedna nebo více knihoven v libovolném časovém sledu. Příkladem je kolekce Cambridge University Press Journals Complete, která obsahuje všechny e-časopisy, které si knihovny UK jednotlivě pořídily na platformě Cambridge Core.  
 
Selektivní balíček obsahuje e-knihy nebo e-časopisy, které byly od jednoho poskytovatele pořízeny jednotlivě a nejedná se tedy o ucelenou kolekci. Může je pořídit jedna nebo více knihoven v libovolném časovém sledu. Příkladem je kolekce Cambridge University Press Journals Complete, která obsahuje všechny e-časopisy, které si knihovny UK jednotlivě pořídily na platformě Cambridge Core.  
Line 38: Line 38:
  
 
Atributy elektronické kolekce jsou například:  
 
Atributy elektronické kolekce jsou například:  
*název,  
+
*'''název''',  
*název rozhraní,  
+
*'''název rozhraní''',  
*typ kolekce,  
+
*'''typ kolekce''',  
*počet elektronických portfolií (pokud je obsahuje).  
+
*'''počet elektronických portfolií''' (pokud je obsahuje).  
  
 
===Elektronická portfolia ===
 
===Elektronická portfolia ===
Line 48: Line 48:
  
 
Atributy elektronického portfolia jsou například:  
 
Atributy elektronického portfolia jsou například:  
*název titulu,  
+
*'''název titulu''',  
*název kolekce,  
+
*'''název kolekce''',  
*ISSN/ISBN,  
+
*'''ISSN/ISBN''',  
*dostupný rozsah let (u e-časopisů).  
+
*'''dostupný rozsah let''' (u e-časopisů).  
  
Příklad: časopis Botanical studies v kolekci Academic Search Ultimate s dostupností od roku 2010  
+
''Příklad'': časopis Botanical studies v kolekci Academic Search Ultimate s dostupností od roku 2010  
  
 
==Institucionální a komunitní zóna ==
 
==Institucionální a komunitní zóna ==
  
Elektronické zdroje, které máme na UK dostupné, vidíme v rámci institucionální zóny. Komunitní zóna má funkci mezinárodní znalostní báze EIZ – to znamená, že tam můžeme prohledávat většinu elektronických zdrojů, které na světě existují. Je to důležité zejména pro správce EIZ.  
+
Elektronické zdroje, které máme na UK dostupné, vidíme v rámci '''institucionální zóny'''. '''Komunitní zóna''' má funkci mezinárodní znalostní báze EIZ – to znamená, že tam můžeme prohledávat většinu elektronických zdrojů, které na světě existují. Je to důležité zejména pro správce EIZ.  
  
 
==Jak získat přístup k EIZ==
 
==Jak získat přístup k EIZ==
  
Vyhledávání elektronických titulů, kolekcí a portfolií v Almě slouží výhradně pro jejich evidenci a správu. Pokud chcete získat přístup k EIZ na UK (např. číst e-knihy), je potřeba je vyhledat v centrálním vyhledávači UKAŽ. Existuje také zkratka přímo z Almy. Pokud si vyhledáte požadovaný titul v Elektronických titulech, po kliknutí na tři tečky u vybraného záznamu uvidíte možnost Zobrazit v Discovery. Po jejím vybrání se dostanete přímo na konkrétní záznam v UKAŽ.
+
Vyhledávání elektronických titulů, kolekcí a portfolií v Almě slouží výhradně pro jejich '''evidenci a správu'''. Pokud chcete získat přístup k EIZ na UK (např. číst e-knihy), je potřeba je vyhledat v '''centrálním vyhledávači [https://ukaz.cuni.cz UKAŽ]'''. Existuje také zkratka přímo z Almy. Pokud si vyhledáte požadovaný titul v '''Elektronických titulech''', po kliknutí na tři tečky u vybraného záznamu uvidíte možnost '''Zobrazit v Discovery'''. Po jejím vybrání se dostanete přímo na konkrétní záznam v UKAŽ.

Latest revision as of 17:41, 7 March 2022

V Almě se kromě fyzických zdrojů evidují a spravují také zdroje elektronické, pro které se vžila také zkratka EIZ (elektronické informační zdroje). V Almě můžete vyhledávat tři typy elektronických zdrojů:

 1. elektronické tituly,
 2. elektronické kolekce,
 3. elektronická portfolia.

Typy elektronického obsahu v Almě

Elektronické tituly

To jsou bibliografické záznamy titulů, které jsou na UK dostupné online. Atributy elektronického titulu jsou například:

 • název,
 • autor,
 • jazyk,
 • rok vydání,
 • ISSN/ISBN.

Příklad: Botanical studies, ISSN 1999-3110

Elektronické kolekce

Jako elektronické kolekce označujeme soubor více elektronických objektů (e-časopisů, e-knih, bibliografických nebo jiných záznamů) na jedné platformě od jednoho poskytovatele. Rozlišujeme tři typy kolekcí:

Balíčky

Pro oba typy balíčků je základním rysem to, že obsahují seznam dostupných elektronických objektů, tzv. portfolií (viz níže).

 • Agregační balíčky

Jako agregační označujeme takový balíček, jehož celý obsah byl pořízen v rámci jednoho nákupu. Zpravidla se jedná o ucelené kolekce e-časopisů nebo e-knih. Příkladem je kolekce Academic Search Ultimate.

 • Selektivní balíčky

Selektivní balíček obsahuje e-knihy nebo e-časopisy, které byly od jednoho poskytovatele pořízeny jednotlivě a nejedná se tedy o ucelenou kolekci. Může je pořídit jedna nebo více knihoven v libovolném časovém sledu. Příkladem je kolekce Cambridge University Press Journals Complete, která obsahuje všechny e-časopisy, které si knihovny UK jednotlivě pořídily na platformě Cambridge Core.

Databáze

Databáze jsou zvláštním typem elektronické kolekce, který neobsahuje žádný seznam e-časopisů nebo e-knih. Zpravidla se jedná o bibliografické databáze (např. Web of Science), ale mohou to být i fulltextové databáze (např. Directory of Open Access Journals). Jejich aktivace se projeví tak, že v centrálním vyhledávači UKAŽ bude možné vyhledat záznamy dostupných článků nebo jiného elektronického obsahu, např. obrázků, z centrálního indexu.

Atributy elektronické kolekce jsou například:

 • název,
 • název rozhraní,
 • typ kolekce,
 • počet elektronických portfolií (pokud je obsahuje).

Elektronická portfolia

Elektronickým portfoliem rozumíme výskyt jednoho elektronického titulu v rámci elektronické kolekce. Představme si elektronickou knihu, která může být na vícero různých platformách - např. na webu vydavatele, v databázích typu EBSCO nebo ProQuest (tzv. agregátoři obsahu) nebo také v open access repozitáři. Pro UK bude dostupná pouze na některých místech. To v Almě evidujeme tak, že aktivujeme příslušné portfolio nebo portfolia pro daný titul.

Atributy elektronického portfolia jsou například:

 • název titulu,
 • název kolekce,
 • ISSN/ISBN,
 • dostupný rozsah let (u e-časopisů).

Příklad: časopis Botanical studies v kolekci Academic Search Ultimate s dostupností od roku 2010

Institucionální a komunitní zóna

Elektronické zdroje, které máme na UK dostupné, vidíme v rámci institucionální zóny. Komunitní zóna má funkci mezinárodní znalostní báze EIZ – to znamená, že tam můžeme prohledávat většinu elektronických zdrojů, které na světě existují. Je to důležité zejména pro správce EIZ.

Jak získat přístup k EIZ

Vyhledávání elektronických titulů, kolekcí a portfolií v Almě slouží výhradně pro jejich evidenci a správu. Pokud chcete získat přístup k EIZ na UK (např. číst e-knihy), je potřeba je vyhledat v centrálním vyhledávači UKAŽ. Existuje také zkratka přímo z Almy. Pokud si vyhledáte požadovaný titul v Elektronických titulech, po kliknutí na tři tečky u vybraného záznamu uvidíte možnost Zobrazit v Discovery. Po jejím vybrání se dostanete přímo na konkrétní záznam v UKAŽ.