Elektronické zdroje

From Alma WiKi
Revision as of 17:36, 7 March 2022 by 15349586 (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „V Almě se kromě fyzických zdrojů evidují a spravují také zdroje elektronické, pro které se vžila také zkratka EIZ (elektronické informační zd…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

V Almě se kromě fyzických zdrojů evidují a spravují také zdroje elektronické, pro které se vžila také zkratka EIZ (elektronické informační zdroje). V Almě můžete vyhledávat tři typy elektronických zdrojů:

 1. elektronické tituly,
 2. elektronické kolekce,
 3. elektronická portfolia.

Typy elektronického obsahu v Almě

Elektronické tituly

To jsou bibliografické záznamy titulů, které jsou na UK dostupné online. Atributy elektronického titulu jsou například:

 • název,
 • autor,
 • jazyk,
 • rok vydání,
 • ISSN/ISBN.

Příklad: Botanical studies, ISSN 1999-3110

Elektronické kolekce

Jako elektronické kolekce označujeme soubor více elektronických objektů (e-časopisů, e-knih, bibliografických nebo jiných záznamů) na jedné platformě od jednoho poskytovatele. Rozlišujeme tři typy kolekcí:

Balíčky

Pro oba typy balíčků je základním rysem to, že obsahují seznam dostupných elektronických objektů, tzv. portfolií (viz níže).

 • Agregační balíčky

Jako agregační označujeme takový balíček, jehož celý obsah byl pořízen v rámci jednoho nákupu. Zpravidla se jedná o ucelené kolekce e-časopisů nebo e-knih. Příkladem je kolekce Academic Search Ultimate.

 • Selektivní balíčky

Selektivní balíček obsahuje e-knihy nebo e-časopisy, které byly od jednoho poskytovatele pořízeny jednotlivě a nejedná se tedy o ucelenou kolekci. Může je pořídit jedna nebo více knihoven v libovolném časovém sledu. Příkladem je kolekce Cambridge University Press Journals Complete, která obsahuje všechny e-časopisy, které si knihovny UK jednotlivě pořídily na platformě Cambridge Core.

Databáze

Databáze jsou zvláštním typem elektronické kolekce, který neobsahuje žádný seznam e-časopisů nebo e-knih. Zpravidla se jedná o bibliografické databáze (např. Web of Science), ale mohou to být i fulltextové databáze (např. Directory of Open Access Journals). Jejich aktivace se projeví tak, že v centrálním vyhledávači UKAŽ bude možné vyhledat záznamy dostupných článků nebo jiného elektronického obsahu, např. obrázků, z centrálního indexu.

Atributy elektronické kolekce jsou například:

 • název,
 • název rozhraní,
 • typ kolekce,
 • počet elektronických portfolií (pokud je obsahuje).

Elektronická portfolia

Elektronickým portfoliem rozumíme výskyt jednoho elektronického titulu v rámci elektronické kolekce. Představme si elektronickou knihu, která může být na vícero různých platformách - např. na webu vydavatele, v databázích typu EBSCO nebo ProQuest (tzv. agregátoři obsahu) nebo také v open access repozitáři. Pro UK bude dostupná pouze na některých místech. To v Almě evidujeme tak, že aktivujeme příslušné portfolio nebo portfolia pro daný titul.

Atributy elektronického portfolia jsou například:

 • název titulu,
 • název kolekce,
 • ISSN/ISBN,
 • dostupný rozsah let (u e-časopisů).

Příklad: časopis Botanical studies v kolekci Academic Search Ultimate s dostupností od roku 2010

Institucionální a komunitní zóna

Elektronické zdroje, které máme na UK dostupné, vidíme v rámci institucionální zóny. Komunitní zóna má funkci mezinárodní znalostní báze EIZ – to znamená, že tam můžeme prohledávat většinu elektronických zdrojů, které na světě existují. Je to důležité zejména pro správce EIZ.

Jak získat přístup k EIZ

Vyhledávání elektronických titulů, kolekcí a portfolií v Almě slouží výhradně pro jejich evidenci a správu. Pokud chcete získat přístup k EIZ na UK (např. číst e-knihy), je potřeba je vyhledat v centrálním vyhledávači UKAŽ. Existuje také zkratka přímo z Almy. Pokud si vyhledáte požadovaný titul v Elektronických titulech, po kliknutí na tři tečky u vybraného záznamu uvidíte možnost Zobrazit v Discovery. Po jejím vybrání se dostanete přímo na konkrétní záznam v UKAŽ.