Evidence a licence

From Alma WiKi
Revision as of 15:54, 10 March 2022 by 15349586 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Evidence

Evidence v Almě probíhá formou vytváření objednávek (PO line), do kterých se doplňují informace z formuláře. Každá objednávka má přiřazenou jednu knihovnu. Rozlišujeme různé typy objednávek podle typu obsahu (kniha, časopis, databáze) a typu nákupu (trvalý nákup, předplatné). Nad objednávkami je možné dělat různé analýzy, ale vždy jsou limitovány (ne)úplností dat v Almě.

Licence

Z Verde do Almy se migrovaly všechny licenční záznamy (včetně zrušených). V Almě probíhá průběžná revize licencí. Název licence je většinou ve formě „Název nebo zkratka EIZ“ – „Zkratka fakulty“. Záznamy licencí s názvem ve tvaru „LIC123456789...“ jsou původní záznamy z Verde.

Licenční záznam:

  • Shrnutí – základní přehled
  • Inventář – EIZ, které mají tuto licenci
  • Dodatky – dodatky k licenční smlouvě, pokud existují
  • Poznámky – migrovaná data z polí licence ve Verde