GeoBibline

From Alma WiKi
Revision as of 09:23, 16 May 2023 by 17701055 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

GeoBibline je bibliografie bohemikální produkce z oblasti geografie. Většinu bibliografie buduje Knihovna Geografie UK. Do bibliografie byly též importovány záznamy z externích institucí. Bibliografické záznamy pro tuto bibliografii jsou součástí databáze bib. záznamů UK v systému Alma.

Jak poznat záznamy pro GeoBibline

Záznamy obsahují vždy pole 988 s hodnotami: GEOUK nebo GEOEX.

Záznamy, které vznikly na půdě UK, obsahují navíc pole 998 s datem vytvoření záznamu.

Záznamy z externích institucí nemají na sebe navázány holdingy a jednotky. Pro editaci jsou uzamčeny.

Ja pracovat se záznamy pro GeoBibline

Pokud narazíte na bibliografický záznam titulu, který byste rádi použili, nicm. obsahuje pole 988 a nelze jej editovat, pak se obraťte na Ústřední knihovnu UK - email: admin-alma@cuni.cz. ÚK UK pro vaše potřeby záznam odemkne.

Pole 988 a 998 nikdy nemažte. Záznam je jinak možné upravit dle aktuálních pravidel. Obecně na UK platí zásada, že nemažeme údaje, které vložila jiná knihovna, pokud nejsou zcela v rozporu s pravidly či nejsou duplicitně uvedeny. Přidat můžete cokoliv, co považujete za důležité v záznamu mít. Nezapomínejme na pole 040, 910 a 997.

Jakmile budete upravovat záznam, je potřeba změnit hodnotu v poli 988 na "GEOUK". Je nastaven řízený slovník.


K záznamům GEOEX nepřidávejte jednotky. Nejdříve je nutné záznam aktualizovat, změnit na GEOUK a pak přidat jednotky.