How do I look at the news in the CU library holdings?

From Alma WiKi
Revision as of 12:43, 22 February 2022 by 15349586 (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „If you want to see what '''new printed resources''' are available on your chosen topic '''in the CU library holdings''', proceed as follows: # Open [https…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

If you want to see what new printed resources are available on your chosen topic in the CU library holdings, proceed as follows:

  1. Open UKAŽ
  2. Enter a search term in the search field and select the second offered variant "your term Within CU Collections "
  3. Ve filtrech (fasetovém menu) po levé straně si v sekci Nově ve fondech UK zvolte z nabídky časové rozmezí (na výběr jsou novinky za poslední 3 měsíce, 1 měsíc, týden)
  4. Chcete-li se podívat na novinky ve fondu jen určité vybrané knihovny UK, omezte ve filtrech výsledky na danou knihovnu.

Chcete-li se podívat obecně na novinky ve fondech UK (bez ohledu na téma) za poslední měsíc, klikněte na tento odkaz.

Není-li sekce Nově ve fondech UK ve fasetovém menu k dispozici, neexistují v UKAŽ žádné nové zdroje na Vámi hledané téma.