Difference between revisions of "How do I search for articles on a specific topic?"

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search
(Založena nová stránka s textem „If you do not want to search for articles from only one specific [https://ezdroje.cuni.cz/index.php?lang=en electronic information source] (= online databa…“)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
  
 
== Procedure for searching articles on a specific topic  ==
 
== Procedure for searching articles on a specific topic  ==
[[Soubor:UKAZ Jednoduche-vyhledavani.png|náhled|vpravo|UKAŽ > Searching for articles via simple search]]
+
[[Soubor:UKAŽ - Searching for articles via simple search.png|náhled|vpravo|UKAŽ > Searching for articles via simple search]]
=== Jednoduché vyhledávání ===
+
=== Simple search  ===
# Do vyhledávacího pole '''jednoduchého vyhledávání''' zadejte požadované '''klíčové slovo''' (chcete-li zadat více slov, můžete je spojovat [https://wikisofia.cz/wiki/Booleovsk%C3%A9_oper%C3%A1tory booleovskými operátory])
+
# Enter your desired '''keyword''' in the '''simple search''' box (you can combine [https://libguides.mit.edu/c.php?g=175963&p=1158594 Boolean operators] to enter multiple words)
# V našeptávaných možnostech vyberte vyhledávání '''v e-zdrojích UK''' a klikněte na ikonu lupy nebo stistkněte klávesu Enter
+
# In the suggested options, select the search '''within CU eResources''' and click on the magnifying glass icon or press the ‘Enter’ key
# Na stránce s vyhledanýmí výsledky po levé straně ve filtrech (fasetách) klikněte v sekci '''Druh dokumentu''' na možnost '''Články'''
+
# On the search results page on the left in the filters (facets), select in '''‘Resource Type’''' section, option '''‘Articles’'''  
[[Soubor:UKAZ Pokrocile-vyhledavani.png|náhled|vpravo|UKAŽ > Vyhledávání článků pomocí pokročilého vyhledávání]]
+
[[Soubor:UKAŽ - Searching for articles via advanced search.png|náhled|vpravo|UKAŽ > Searching for articles via advanced search]]
 +
 
 
=== Pokročilé vyhledávání ===
 
=== Pokročilé vyhledávání ===
# Kliknutím na tlačítko '''pokročilé vyhledávání''' si otevřete rozšířené rozhraní
+
# Click the '''‘Advanced search’''' button to open the advanced interface
# V části '''Hledat''' vyberte možnost '''v e-zdrojích UK'''
+
# In the '''‘Search’''' section, select the option '''‘Within CU eRresources’'''
# V části '''Filtry hledání''' vyberte z roletky název pole, ve kterém chcete vyhledávat, a zadejte požadované klíčové slovo (chcete-li zadat více slov, můžete přidat dle potřeby více polí, mezi kterými vyjádříte vztah pomocí [https://wikisofia.cz/wiki/Booleovsk%C3%A9_oper%C3%A1tory booleovských operátorů])
+
# In the '''‘Search filters’''' section, select the name of the field you want to search in from the drop-down menu and enter the keyword you want (if you want to enter more words, you can add more fields as needed to express the relationship using [https://libguides.mit.edu/c.php?g=175963&p=1158594 Boolean operators])
# Z nabídky '''Druh dokumentu''' vyberte možnost '''Články'''
+
# From the '''‘Material Type’''' menu, select '''‘Articles’'''
# Dle potřeby můžete omezit výsledky vyhledávání dále podle '''Jazyka''' a '''Data vydání'''
+
# You can further narrow your search results by '''‘Language’''' and '''‘Release Date’''' as needed
# Klikněte na tlačítko '''Hledat''' či stiskněte klávesu Enter
+
# Click the '''‘Search’''' button or press the ‘Enter’ key
 
 
== Tipy & další možnosti ==
 
# Vyhledalo se vám příliš mnoho výsledků? Dotaz můžete zúžit pomocí nabízených filtrů (faset) po levé straně na stránce s výsledky.
 
# Vyhledalo se vám málo výsledků nebo žádné? Dotaz můžete rozšířit také o záznamy dokumentů, které nejsou dostupné na UK - stačí kliknout ve filtrech (fasetách) po levé straně na možnost '''Zobrazit i výsledky bez plného textu'''
 
  
[[Category:Discovery - uživatelé]]
+
== Tips & more options ==
[[Category:Vyhledávání]]
+
# Did you get too many results? You can narrow the query by using the filters (facets) on the left side of the results page.
 +
# Did you find few results or none? You can also extend the query to records of documents that are not available at the CU - just click on the option '''‘Show results without full text’''' in the filters (facets) on the left
 +
[[Category:Discovery - users]]
 +
[[Category:Search]]

Revision as of 13:38, 9 March 2022

If you do not want to search for articles from only one specific electronic information source (= online databases and collections; abbreviated eResources or EIZ) or you do not know which e-resource to choose for search, UKAŽ is the ideal place to start your search.

Procedure for searching articles on a specific topic

UKAŽ > Searching for articles via simple search

Simple search

 1. Enter your desired keyword in the simple search box (you can combine Boolean operators to enter multiple words)
 2. In the suggested options, select the search within CU eResources and click on the magnifying glass icon or press the ‘Enter’ key
 3. On the search results page on the left in the filters (facets), select in ‘Resource Type’ section, option ‘Articles’
UKAŽ > Searching for articles via advanced search

Pokročilé vyhledávání

 1. Click the ‘Advanced search’ button to open the advanced interface
 2. In the ‘Search’ section, select the option ‘Within CU eRresources’
 3. In the ‘Search filters’ section, select the name of the field you want to search in from the drop-down menu and enter the keyword you want (if you want to enter more words, you can add more fields as needed to express the relationship using Boolean operators)
 4. From the ‘Material Type’ menu, select ‘Articles’
 5. You can further narrow your search results by ‘Language’ and ‘Release Date’ as needed
 6. Click the ‘Search’ button or press the ‘Enter’ key

Tips & more options

 1. Did you get too many results? You can narrow the query by using the filters (facets) on the left side of the results page.
 2. Did you find few results or none? You can also extend the query to records of documents that are not available at the CU - just click on the option ‘Show results without full text’ in the filters (facets) on the left