Instituce, knihovny a umístění

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Jako instituce / institution je pro naši Almu chápána celá Univerzita Karlova nebo také Knihovna Univerzity Karlovy. Z tohoto pojmenování též vyplývá tzv. institucionální zóna v Almě.
Knihovny / libraries - to jsou všechny dílčí knihovny univerzity. Na UK jich máme kolem šedesáti.
Každá knihovna potom své fondy rozděluje do různých umístění / locations. V systému Aleph se těmto umístěním říkalo "sbírky".