Jak si zobrazím/prodloužím své výpůjčky?

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Své aktivní a předchozí/historické výpůjčky si mohou uživatelé zobrazit po přihlášení v uživatelském kontě na kartě Výpůjčky.

Jak si zobrazím své výpůjčky

 1. Nejste-li v UKAŽ přihlášený/á, přihlaste se
 2. V pravém horním rohu klikněte v menu na své jméno a vyberte možnost Moje výpůjčky
 3. Ve výpisu vidíte své aktuální (aktivní) výpůjčky, včetně termínu pro vrácení a dalších podrobností (jméno knihovny, odkud výpůjčka pochází, nabíhající zpozdné apod.)
 4. Pro zobrazení historických výpůjček klikněte na roletku vedle názvu sekce Výpůjčky a změňte volbu z Aktivní výpůjčky na Předchozí a historické výpůjčky
Předchozí a historické výpůjčky ze starého knihovního systému UK nebyly do nové platformy přeneseny. V UKAŽ si proto můžete zobrazit pouze ty historické výpůjčky, které byly realizovány až v rámci nové platformy.

Jak si prodloužím výpůjčku/y

Výpůjčky je možné prodloužit v uživatelském kontě buď jednotlivě nebo hromadně.

Výpůjčku lze prodloužit pouze pokud:

 1. Neuplynul termín vrácení (výpůjčka není propadlá)
 2. Nebylo dosaženo maximálního limitu na výpůjčku (viz Knihovní řád UK)
 3. Uživatel má vyřízené všechny pohledávky vůči knihovnám UK (nevrácené výpůjčky, splacené dlužné částky apod.)
 4. Uživatel nemá blok (kvůli neplatnému e-mailu, neplatné adrese nebo ukončenému vztahu k UK)
 5. Uživateli nekončí platnost registrace v období, na které by prodloužení mělo proběhnout
 6. Na titul není v UKAŽ požadavek na výpůjčku (rezervace) od jiného uživatele
UKAŽ > Prodloužení výpůjčky

Jsou-li splněny podmínky pro prodloužení výpůjčky, postupujte následovně:

 1. Nejste-li přihlášený/á, přihlaste se
 2. V pravém horním rohu UKAŽ klikněte v menu na své jméno a vyberte možnost Moje výpůjčky
 3. Chcete-li:
  1. prodloužit všechny výpůjčky = klikněte na tlačítko Prodloužit vše (po pravé straně nad přehledem výpůjček)
  2. prodloužit vybrané jednotky = zaškrtněte čísla na začátku řádku u vybraných výpůjček, které chcete prodloužit, a poté klikněte na tlačítko Prodloužit vybrané jednotky (po pravé straně nad přehledem výpůjček)
  3. prodloužit vybranou jednotku = klikněte na tlačítko Prodloužit u vybrané výpůjčky
 4. Po kliknutí na tlačítko pro prodloužení systém informuje o změně termínu v žlutém boxu nad výpůjčkami.

Výpůjčka je vždy prodloužena o počet dní, které uplynuly od vypůjčení až do maximálního počtu dní dle statusu/režimu výpůjčky (viz výpůjční lhůty v Knihovním řádu UK).

Doporučujeme vždy pečlivě zkontrolovat, zda se po kliknutí na tlačítko pro prodloužení termín vrácení změnil (pokud termín zůstal stejný, zkontrolujte, zda platí všechny podmínky pro prodlužování výpůjček – viz výčet výše).