Jak zjistím, ve které knihovně je tištěný dokument dostupný?

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Informace o dostupnosti a výpůjčních pravidlech jednotek vybraného tištěného dokumentu je možné ověřit v sekci Půjčit si po rozkliknutí záznamu UKAŽ (tzv. zobrazení úplného záznamu). V této sekci se zobrazuje aktuální přehled umístění všech jednotek vázaných na titul.

Informace o umístění

UKAŽ - informace o umístění

Umístění jsou v záznamu UKAŽ v sekci Půjčit si vždy řazena podle abecedy.

Součástí informací o umístění je:

 • Název fakulty/součásti
 • Aktuální souhrnný stav (dostupnost) - existují tyto stavy:
  • K dispozici = alespoň jedna jednotka je aktuálně k dispozici k vypůjčením (absenčně či prezenčně)
  • Možná k dispozici = u záznamu obsahující dílové jednotky či časopisecká čísla (tento stav říká, že ne všechny díly/čísla vybraného zdroje jsou dostupné)
  • Mimo knihovnu = ani jedna jednotka není na daném umístění aktuálně k dispozici k půjčení (absenčně ani prezenčně)
 • Název umístění - např. název příruční knihovny, dílčí sbírky, skladu atd.
 • Signatura trvalého umístění - nepovinný údaj

U každého umístění je také zobrazen odkaz na webové stránky vybrané knihovny (pod tlačítkem Kontakt).

Informace o jednotce

Po rozkliknutí vybraného umístění se zobrazí přehled jednotek, které jsou na daném umístění evidované. Defaultně je zobrazeno prvních 5 jednotek. Chcete-li zobrazit všechny jednotky, je nutné pod výčtem jednotek klikat na tlačítko Zobrazit více jednotek.

U jednotek se zobrazují tyto informace:

 • Aktuální stav (dostupnost) - tedy zda je na místě nebo zda je půjčená (a do kdy), nebo zda je na ni nevyzvednutá rezervace
 • Výpůjční pravidla jednotky - zda jde o běžnou, studijní, prezenční apod. jednotku (více viz jednotná matice výpůjček v Knihovním řádu UK)
 • Signatura jednotky
 • Čárový kód jednotky
 • Popis - např. údaj o dílu, číslování u svázaných čísel časopisu apod. (nepovinný údaj)
POZOR: Pro zobrazení informací o výpůjčních pravidlech jednotek je potřeba být v UKAŽ přihlášený/á.

Jsou-li všechny půjčitelné jednotky na vybraném umístění rozpůjčované (tzn. žádná není dle jednotné matice k vypůjčení a zároveň k dispozici na místě), zobrazí se po přihlášení možnost zadat požadavek na výpůjčku (rezervaci).