Katalogizace fyzických a elektronických zdrojů

From Alma WiKi
Revision as of 16:08, 20 October 2023 by Barbora (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

V Almě zpracováváme zvlášť bibliografické záznamy pro fyzické zdroje a zvlášť bibliografické záznamy pro elektronické zdroje.

Jakýkoliv fyzický inventář - holdingy a jednotky - je dovoleno připojovat pouze k bib.záznamů pro fyzické zdroje. Alma sice umožní přidání fyzického fondu i k el. zdroji, ale koncepčně je to pro nás chybná cesta.

Pokud naleznete v Almě bib. záznam pro e-zdroj, není dovoleno jej duplikovat či "kopírovat do katalogu" pro potřeby bib. záznamu fyzického zdroje. Lze se bib. záznamem pro e-zdroj "inspirovat", ale není dovoleno jej kopírovat jako celek nebo duplikovat. Pokud bib. záznam pro fyzický zdroj v Almě není, je lepší jej lokalizovat z externího vyhledávání (z jiné knihovny).

Záznamy elektronických zdrojů se vesměs nevytvářejí ručně. Buď se dávkově importují od nakladatele nebo se aktivují z komunitní zóny. To má na starosti zatím pouze ÚK UK. Potřebujete-li záznam e-zdroje, nahlaste to prosím na ÚKUK.

V případě volných elektronických zdrojů postupujte dle návodu zde.

Elektronické verze českých tištěných knih nemají zatím přiděleno čČNB. V záznamech e-verzí proto nenechávejte čČNB tištěné verze.

Jak zpracováváme digitalizáty pro potřeby propojení se systémem Kramerius - viz Digitalizáty z fondu Univerzity Karlovy a Díla nedostupná na trhu - DNNT