Kategorie:Discovery

From Alma WiKi
Revision as of 00:24, 4 June 2021 by 33352489 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Součástí nové knihovní platformy (Almy) je discovery služba Primo VE - vyhledávací nástroj pro koncové uživatele-čtenáře.

Produkt Primo VE nahrazuje předchozí vyhledávací službu EBSCO Discovery Service (EDS), online knihovní katalog (OPAC) systému Aleph a SFX link resolver. Koncoví uživatelé-čtenáři tak nyní mají k dispozici pouze jeden online nástroj, ve kterém mohou:

  1. vyhledávat tištěné a digitalizované dokumenty z fondů knihoven UK a elektronické dokumenty z předplácených a volně dostupných elektronických informačních zdrojů (e-zdroje UK),
  2. získávat informace o dostupnosti vyhledaných dokumentů a/nebo přístup k linkovacím a dalším doplňkovým službám,
  3. prohlížet a spravovat své výpůjčky a požadavky (rezervace) v Uživatelském kontě,
  4. dále pracovat s vyhledanými výsledky, exportovat je, ukládat dotazy apod.

Název discovery služby zůstal pro uživatele stejný - UKAŽ - centrální vyhledávač Univerzity Karlovy od A do Ž.

V případě dotazů k discovery službě (staré i nové) se na nás můžete obracet prostřednictvím Redmine (nezapomeňte při zadávání nového požadavku vybrat v poli Kategorie volbu UKAŽ).

Odkazy na discovery službu UKAŽ

Discovery služba UKAŽ je dostupná na následujících adresách:

Původní krátké URL adresy pro discovery službu (ukaz.cuni.cz, ukaz.cuni.cz/en, discovery.cuni.cz, discovery.cuni.cz/en), knihovní katalog (ckis.cuni.cz, katalog.cuni.cz) a SFX portály e-časopisů a e-knih (ecasopisy.cuni.cz, ejournals.cuni.cz, eknihy.cuni.cz, ebooks.cuni.cz) budou při ostré migraci (srpen 2021) přesměrovány na nový systém (na adresy výše). Bude tedy možné tyto adresy nadále využívat - není nutné je měnit.

Adresa eds.cuni.cz bude ponechána pro linkování na starou discovery službu (EDS), ve které však nebudou po ostré migraci aktualizována data a pokud někde na stránkách knihoven / fakult / kateder tento odkaz používáte, velmi vás prosíme a doporučujeme tento odkaz nahradit některým z výše uvedených!

Nápověda a návody pro uživatele

Základní nápovědu pro vyhledávání, práci s uživatelským kontem a práci se záznamy naleznou uživatelé-čtenáři na https://knihovna.cuni.cz/ukaz/.