Kvalitní volný online zdroj

From Alma WiKi
Revision as of 12:27, 24 May 2022 by 15349586 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tato stránka slouží jako součást Metodiky zpracování volných online zdrojů do Almy.

Kvalitní internetový zdroj se vyznačuje zpravidla následujícími třemi znaky:

1. Je fulltextový

MicrosoftTeams-image (1).png


Zdroj skutečně obsahuje kompletní plný text, nikoliv jen pár stránek jako ukázku (preview).

Za fulltext považujeme jak tradiční PDF, tak i další formáty jako je html, epub, atd.

2. Obsah není za paywallem

Jedná se skutečně o volný obsah, nikoliv o zdroj předplácený UK, který nebude mimo síť UK dostupný.

Sd3o.png

Sd4o.png

Pozor, při práci ze sítě UK můžete při prohledávání mimo UKAŽ narazit na předplácené zdroje! Takové zdroje zpravidla mívají někde na stránce informaci o tom, že se jedná o předplatné UK, nemusí tomu ale tak být vždy.

V případě nejistoty při práci v síti UK si můžete dostupnost volného zdroje ověřit pomocí VPN prohlížeče Opera, mobilních dat nebo se obrátit na svého fakultního správce EIZ.

3. Odkazuje na sebe pomocí permalinku

V URL se v adresním řádku také může u běžných odkazů objevit cookie identifikující Vaše unikátní sezení a odkaz zaslaný s touto cookie nemusí dalšímu uživateli fungovat. Proto je důležité dávat pozor, jaký odkaz na zdroj používám.

V ideálním případě na sebe kvalitní volný zdroj odkazuje pomocí permalinku. Ne všechny zdroje ale permalink mají. Pokud zdroj splňuje body 1 a 2 a leží na stálém odkazu, tak ho můžeme také použít.

Pomocí trvalých odkazů lze ve velké míře předcházet nefunkčním odkazům a uživatelské frustraci.

Co je permalink? Příklady správných odkazů

DOI (identifikátor digitálního objektu)

https://doi.org/10.1192/pb.25.4.155

Kjhx.png

Permalink s identifikátorem objektu (DOI, ID, docID, apod.)

https://domena.com/article/10.1007/s00266-021-02486-y

https://www.domena.org/ebooks/67918

https://domena.com/lib/cuni/detail.action?docID=5148917

Permalink generovaný platformou přes tlačítko share link, cite resource, permalink apod. https://domena.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=asn&AN=156265344&lang=cs&site=ehost-live&scope=site

Co není permalink? Příklady špatných odkazů

https://www.domena.org/core/journals/psychiatric-bulletin/article/trainee-access-to-computers/20C60D77EC8106A692CC5CEA8291B5B7

Sd6o.png

https://domena.com/ehost/detail/detail?vid=2&sid=d3296252-2b5d-41f3-9de4-2062a718060f%40redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNoaWImbGFuZz1jcyZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=156265344&db=asn

Open Access

Sd5o.png

Řada volných zdrojů je publikována v režimu otevřeného přístupu neboli open access. Identifikovat se dají často symbolem otevřeného zámečku.

I u těchto zdrojů je třeba zkontrolovat dostupnost pomocí bodů 1-3!

Sd7o.png

S identifikací otevřených zdrojů Vám mohou pomoci Open access tlačítka, např. CORE Discovery. Po přidání rozšíření do prohlížeče Vás bude tlačítko upozorňovat na volně dostupné články.