MVS

From Alma WiKi
Revision as of 08:20, 22 May 2023 by 17701055 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Školení je určeno všem, kteří chtějí pracovat s modulem MVS. Školení je určenou pouze pro účastníky se jmenným loginem (na funkční loginy nebude dáno oprávnění pro práci s MVS modulem).

Tento modul je možné absolvovat jen jako školení.

Objednávka školení

Níže uvedené přihlašovací formuláře zároveň slouží jako objednávka školení (není třeba dodávat žádnou další objednávku na školení).

Termíny školení - 2023

Školení - 23.5.2023, přihlášení do 22.5.2023

Úhrada za školení a interní daňový doklad

Školení: 300,- Kč / osoba / den

Interní daňový doklad bude vystaven po absolvování školení na základě podpisu účastníka/účastnice školení na prezenční listině.

Doklad bude zaslán pouze e-mailem na adresu vedoucí/ho knihovny.

Místo konání

Školení se konají v prostorách Ústřední knihovny UK, adresa: José Martího 2, Praha 6 Veleslavín.

Kontaktní osoby

Školitelka: Irena Siváková - irena.sivakova@ruk.cuni.cz

Fakturace, platby: Eva Růžičková - eva.ruzickova@ruk.cuni.cz