Difference between revisions of "Návody pro uživatele/en"

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search
(Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky)
(Založena nová stránka s textem „| width=33% | ; Gaining (an access to) a document * How do I find out which library has a printed document available? * How do I get the full text o…“)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
  
<div lang="cs" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
+
This page contains user manuals for working with the new interface '' '[https://ukaz.cuni.cz UKAŽ]' '' and for electronic information resources of the Charles University.
Na této stránce jsou k dispozici uživatelské návody pro práci s novým rozhraním '''[https://ukaz.cuni.cz UKAŽ]''' a k elektronickým informačním zdrojům UK.
 
</div>
 
  
<div lang="cs" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
+
{{Note|3='''You are missing an important guide here? [mailto:admin-eiz@cuni.cz Let us know]!'''}}
{{Note|3='''Chybí Vám zde nějaký důležitý návod? [mailto:admin-eiz@cuni.cz Dejte nám vědět]!'''}}
+
== Instructions for working with UKAŽ ==
== Návody pro práci s UKAŽ ==
+
'''[[UKAŽ]]''' (central search engine of Charles University from A to Ž) is available at [https://ukaz.cuni.cz/en ukaz.cuni.cz/en].
'''[[UKAŽ]]''' (centrální vyhledávač Univerzity Karlovy od A do Ž) je dostupný na [https://ukaz.cuni.cz ukaz.cuni.cz].
 
</div>
 
  
  
<div lang="cs" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
 
{| width="100%"
 
{| width="100%"
 
|- style="vertical-align: top;" width="100%" |
 
|- style="vertical-align: top;" width="100%" |
 
| width="33%"|
 
| width="33%"|
; Vyhledávání
+
; Search
* [[Jak funguje v UKAŽ (obecně) vyhledávání?]]
+
* [[How does searching in UKAŽ (generally) work?]]
* [[Jak vyhledám konkrétní knihu?]]
+
* [[How do I search for a particular book?]]
* [[Jak vyhledám, zda je na UK dostupný konkrétní e-časopis?]]
+
* [[How do I find out if a specific e-journal is available in the CU?]]
* [[Jak vyhledám články na určité téma?]]
+
* [[How do I search for articles on a specific topic?]]
* [[Jak vyhledám dokumenty od určitého autora?]]
+
* [[How do I search for documents from a specific author?]]
</div>
 
  
  
<div lang="cs" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
 
| width=33% |
 
| width=33% |
; Získání (přístupu k) dokumentu
+
; Gaining (an access to) a document
* [[Jak zjistím, ve které knihovně je tištěný dokument dostupný?]]
+
* [[How do I find out which library has a printed document available?]]
* [[Jak získám plný text vyhledaného elektronického dokumentu?]]
+
* [[How do I get the full text of the searched electronic document?]]
* [[Jak mohu získat dokument, který není ve fondu Univerzity Karlovy dostupný?]]
+
* [[How can I get a document that is not available in the Charles University fund?]]
* [[Co dělat, když odkaz na plný text nefunguje?]]
+
* [[What to do if the full text link does not work?]]
</div>
 
  
  
<div lang="cs" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
 
| width=33% |
 
| width=33% |
; Uživatelské konto
+
; User account
* [[K čemu slouží uživatelské konto v UKAŽ?]]
+
* [[What is the user account in UKAŽ for?]]
* [[Jak se přihlásím do svého konta?]]
+
* [[How do I sign in to my account?]]
* [[Jak si mohu změnit korespondenční adresu nebo e-mail?]]
+
* [[How can I change my correspondence address or e-mail?]]
 
|}
 
|}
</div>
 
  
  
<div lang="cs" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
 
{| width="100%"
 
{| width="100%"
 
|- style="vertical-align: top;" width="100%" |
 
|- style="vertical-align: top;" width="100%" |
 
| width=33% |
 
| width=33% |
; Výpůjční služby
+
; Borrowing services 
* [[Jak si zobrazím/prodloužím své výpůjčky?]]
+
* [[How do I view / renew my loans?]]
* [[Jak si zadám/zruším požadavek na výpůjčku?]]
+
* [[How do I submit/cancel a loan request?]]
</div>
 
  
  
<div lang="cs" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
 
| width=33% |
 
| width=33% |
; Práce se záznamy
+
; Working with records
* [[Jak si uložím vyhledané záznamy na později?]]
+
* [[How do I save my searched records for later?]]
* [[Jak získám trvalý odkaz na vyhledaný záznam?]]
+
* [[How do I get a permanent link to a searched record?]]
* [[Jak si vygeneruji citaci pro vyhledaný dokument?]]
+
* [[How do I generate a citation for a searched document?]]
</div>
 
  
  
<div lang="cs" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
 
| width=33% |
 
| width=33% |
; Další
+
; Other
* [[Jaké jsou podporované prohlížeče pro práci s UKAŽ?]]
+
* [[What are the supported browsers for working with UKAŽ?]]
* [[Jak se podívám na novinky ve fondech knihoven UK?]]
+
* [[How do I look at the news in the CU library holdings?]]
 
|}
 
|}
</div>
 
  
 
<div lang="cs" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
<div lang="cs" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Line 98: Line 82:
 
</div>
 
</div>
  
<div lang="cs" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
+
== Other useful resources ==
== Další užitečné zdroje ==
+
* [https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Product_Documentation/020Primo_VE/Primo_VE_(English)/150End_User_Help End User Help] (official instructions by the producer of the discovery service Primo VE)
* [https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Product_Documentation/020Primo_VE/Primo_VE_(English)/150End_User_Help End User Help] (oficiální návody producenta discovery služby Primo VE)
+
* [https://ezdroje.cuni.cz/napoveda.php?lang=en Frequently asked questions about e-resources and PEZ]
* [https://ezdroje.cuni.cz/napoveda.php?lang=cs Často kladené otázky k e-zdrojům a PEZ]
 
</div>
 
  
  
<div lang="cs" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
+
[[Category:Discovery - users]]
[[Category:Discovery - uživatelé]]
+
[[Category:E-resources - users]]
[[Category:E-zdroje - uživatelé]]
 
</div>
 

Revision as of 11:59, 30 June 2022

Other languages:
English • ‎čeština

This page contains user manuals for working with the new interface 'UKAŽ' and for electronic information resources of the Charles University.

You are missing an important guide here? Let us know!

Instructions for working with UKAŽ

UKAŽ (central search engine of Charles University from A to Ž) is available at ukaz.cuni.cz/en.


Search


Gaining (an access to) a document


User account


Borrowing services


Working with records


Other

Návody pro práci s e-zdroji UK

Other useful resources