Partneři MVS

From Alma WiKi
Revision as of 12:09, 16 November 2022 by 17701055 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Pro potřeby MVS modulu jsou v Almě samostatné záznamy partnerů, které nejsou shodné se záznamy čtenářů – knihoven MVS, které se užívají v rámci výpůjček. Většina záznamů partnerů byly migrované z modulu MVS systému Aleph. Před vytvořením požadavku je potřeba zkontrolovat, jestli jsou kontakty (především e-maily) stále aktuální.

Každý partner je nastaven pro oba směry MVS (jak pro naše požadavky na jiné knihovny, tak i na příjem požadavků z knihoven mimo UK).

Upozornění na konec výpůjční lhůty se z MVS modulu neposílá. Partneři mají momentálně nastaven interval zasílání upozornění na nevrácený dokument na 7 dní tj. pokud není dokument vrácen, po 7 dnech pošle Alma další upomínku.

MVS modul se nesmí používat pro MVS žádosti o vratné dokumenty mezi knihovnami UK

Založení a editace záznamu partnera MVS

Knihovníci pracující s MVS můžou záznamy partnerů zakládat i upravovat bez omezeni. Záznamy partnerů se dají najít v menu Výpůjční služby - Partneři. Seznam partnerů je defaultně řazen dle pole kód, v našem případě se jedná o sigly knihoven.

Pro přidání partnera je potřeba kliknout na volbu Přidat partnera, která je vpravo nad tabulkou s výpisem partnerů. Pro editaci partnera je potřeba buď kliknout na jméno partnera nebo na menu se třemi tečkami a tam si vybrat volbu Upravit.

Povinná pole v záznamu partnera MVS

Karta Obecné informace

 • Kód = sigla knihovny. Nelze měnit po založení záznamu partnera.
 • Název = jméno knihovny
 • Typ profilu = e-mail
 • Typ systému = jiné
 • Status = aktivní
 • Přijímá žádosti o MVS + Workflow výpůjček
 • Poskytuje MVS + Workflow výpůjček

Karta Kontaktní údaje – pro potřeby tiskových výstupů z MVS modulu

 • Adresa = ulice, PSČ a město. K přidání nové adresy slouží volba Přidat adresu. Pro editaci adresy je potřeb buď kliknout na stávající nebo si přes menu se třemi tečkami vybrat volbu Upravit.
 • Email

Karta Parametry - důležité vyplnit. Zde se uvádí e-mail, kam Alma odesílá zprávy vygenerované z MVS modulu

 • E-mailová adresa – na tuto adresu budou z Almy odcházet e-maily. Vždy je nutné jí vyplnit, bez ní se nic neodešle
 • Opakované odesílání intervalů dnů po termínu – vždy 7 dnech