Pokrytí v UKAŽ

From Alma WiKi
Revision as of 14:47, 11 September 2023 by 33129825 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎čeština

Informace o pokrytí v UKAŽ, kterou lze najít v plných záznamech jednotlivých EIZ (ať už na PEZ nebo v UKAŽ) vypovídá o tom, zda je možné v centrálním vyhledavači UKAŽ najít v rámci standardního vyhledávání obsah daného zdroje (např. časopisy, články a knihy) a v jaké míře. Míra a hloubka pokrytí se odvíjí od kvality a úplnosti metadat, kterými provozovatelé jednotlivých EIZ přispívají do Centrálního vyhledávacího indexu společnosti ExLibris (CDI).

V praxi ukazatel Pokrytí v UKAŽ slouží k tomu, aby užívající EIZ věděli, ve kterých případech stačí vyhledávat v UKAŽ a kdy už je naopak nutné vstoupit přímo do rozhraní vybraného EIZ.

Úrovně pokrytí

Zdroj je prohledávatelný v UKAŽ

Více než 80 % obsahu EIZ je v UKAŽ k dispozici, zdroj je tedy považován za pokrytý.
Hypertextový odkaz v textu za ikonou (Pokryto / Covered) vyhledá všechny další zdroje s úplným pokrytím.

Zdroj je částečně prohledávatelný v UKAŽ

V UKAŽ je k prohledávání k dispozici méně než 80 % obsahu, zdroj je považován za částečně pokrytý.
Hypertextový odkaz v textu za ikonou (Částečně pokryto / Partially covered) vyhledá všechny další zdroje s částečným pokrytím.

Zdroj není prohledávatelný v UKAŽ

EIZ není v UKAŽ prohledatelný, pro nalezení a využití obsahu je třeba vstoupit přímo do zdroje.
Hypertextový odkaz v textu za ikonou (Nepokryto / Not covered) vyhledá všechny další nepokryté zdroje.