Predikce seriálů

From Alma WiKi
Revision as of 13:38, 22 November 2021 by Barbora (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Vydávání čísel časopisu se predikuje v holdingovém záznamu. Pokud používáte modul Akvizice, musíte si nejprve založit objednávku a až poté upravovat holdingový záznam.  

Otevřete si holdingový záznam v MD editoru. Aby bylo možné predikovat čísla časopisů, musí holdingový záznam obsahovat pole 853. Nejrychlejší cesta, jak ho do záznamu přidat i s příslušnými poli, je vložit ho rozšířením ze šablony. Klikněte na menu Editace záznamu – Rozšířit ze šablony a vyberte si šablonu, která má periodicitu seriálu jakou potřebujete. Po vložení pole do záznamu jděte do menu Práce s celým záznamem – Informace o další predikované jednotce (musíte být v záznamu kurzorem v poli 853, aby nabídka byla aktivní). V zobrazeném formuláři vyplňte požadované informace tj. ročník, číslo, rok a datum vydání prvního čísla, které knihovna odebírá. Položky jsou v angličtině (nahlášeno jako chyba do ExLibris), níže je seznam polí s vysvětlením:

  • First level of enumeration (a) - zde vyplňte číslo ročníku, pro který predikujete jednotky
  • Second level of enumeration (b) - zde vyplňte číslo časopisu, kterým mají začít vygenerované jednotky
  • First level of chronology (i) - zde vyplňte rok, který má být v predikovaných jednotkách
  • Second level of chronology (j) - zde vyplňte měsíc, který má být v predikovaných jednotkách

Více o možnostech číslování a chronologie viz pole 853.

Pokud máte vše doplněno, klikněte na Zavřít. Pro vygenerování čísel je nutné použít menu Práce s celým záznamem – Otevřít predikované jednotky. V zobrazené tabulce uvidíte čísla, která Alma vygeneruje s datem očekávaného dodání. Pokud jste s podobou spokojeni, klikněte na Uložit. Tím se vytvoří predikované jednotky.