Prodloužení platnosti registrace

From Alma WiKi
Revision as of 11:36, 24 November 2021 by 17701055 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Informace o délce platnosti registrace najdete v Almě v záznamu čtenáře na kartě Obecné informace v položce Datum expirace. Je to délka platnosti registrace, která není shodná s délkou platnosti studia. Délka platnosti registrace se řídí podle Knihovního a výpůjčního řádu Univerzity Karlovy. Pokud je platnost registrace čtenáře kratší než 30 dní nebo již vypršela, Alma zobrazí zprávu při načtení karty čtenáře v menu Výpůjční služby - Spravovat služby čtenáře. Text zobrazené zprávy je buď: „Platnost záznamu uživatele vyprší za XY dní“ nebo „Vypršela platnost registrace nebo průkazu čtenáře“. V okně u této zprávy se zároveň zobrazí menu se třemi tečkami. Po kliknutí na menu se zobrazí text Prodloužit. Po kliknutí na Prodloužit se délka platnosti čtenářského záznamu prodlouží dle kategorie čtenáře.

Po načtení záznamu čtenáře přes menu Výpůjční služby - Spravovat služby čtenáře se v horním řádku zobrazí tlačítko Přidat/Obnovit roli Čtenář. Toto tlačítko NESLOUŽÍ k prodloužení registrace čtenářského záznamu, prodlužuje pouze roli Čtenář, která se přiděluje k záznamům automaticky po importu záznamu uživatele z IS. Pro prodloužení platnosti čtenářské registrace používejte výhradně výše uvedený postup.