Search results

Jump to navigation Jump to search
 • …u umístěné na lokálním serveru UK (alma.cuni.cz) a nejsou součástí systému Alma. Z pohledu GDPR se jedná o citlivou osobní informaci, přístup k nim mus
  1 KB (254 words) - 10:08, 10 September 2021
 • * Účet, kterým se hlásíte do rozhraní Alma je interní.
  2 KB (254 words) - 15:20, 24 June 2021
 • …Pokud je platnost registrace čtenáře kratší než 30 dní nebo již vypršela, Alma zobrazí zprávu při načtení karty čtenáře v menu '''Výpůjční slu
  2 KB (284 words) - 12:36, 24 November 2021
 • …dmine-isuk Redmine]''' nebo na e-mail [mailto:podpora-alma@cuni.cz podpora-alma@cuni.cz].
  2 KB (285 words) - 20:13, 10 May 2022
 • '''Parametry přístupu k Z39.50 Alma serveru UK.''' |alma.cuni.cz
  1 KB (239 words) - 11:26, 9 May 2022
 • Objednávka se v vztahuje vždy k jednomu titulu. Alma automaticky přidělí objednávce interní číslo začínající kódem P …automaticky vyplnit, byla nastavena v rámci migrace. Pokud si přejete, aby Alma vybírala jinou sbírku, tak prosím kontaktujte správce na UKUK. Sbírka
  10 KB (1,892 words) - 19:45, 13 May 2022
 • [[Kategorie:Alma]]
  2 KB (345 words) - 15:17, 16 June 2022
 • …být v excelu a v první buňce nad seznamem ČK musí být napsáno Barcode, aby Alma poznala, o jaký indikátor se jedná
  5 KB (856 words) - 11:09, 21 April 2022
 • …ém informačním systému (SIS), odkud jsou importovány do knihovní platformy Alma. Je tedy zakázáno nové závěrečné práce zpracovávat originálně v …d je se zobrazováním práce nějaký problém, je potřeba konktaktovat správce ALMA nebo správce Repozitáře závěrečných prací.'''
  5 KB (848 words) - 09:00, 8 October 2021
 • …e třemi tečkami je též volba '''Přijmout'''. Po kliknutí na '''Přijmout''' Alma ohlásí, že proces příjmu byl dokončen a titul ze seznamu objednávek Alma bude takové jednotky nadále považovat za rozpracované a při editaci je
  10 KB (1,852 words) - 14:46, 4 May 2022
 • …'''Vybrat'''. Jednotka se přesune. Pokud je jednotka v holdingu poslední, Alma se zeptá, zda má být holding smazán či nikoliv …'''Vybrat'''. Jednotka se přesune. Pokud je jednotka v holdingu poslední, Alma se zeptá, zda má být holding smazán či nikoliv
  6 KB (1,018 words) - 15:52, 6 June 2022
 • …Otevřít predikované jednotky'''. V zobrazené tabulce uvidíte čísla, která Alma vygeneruje s datem očekávaného dodání. Pokud jste s podobou spokoj
  3 KB (489 words) - 15:34, 6 December 2021
 • …a '''Uložit'''. Pokud se zobrazí potvrzovací zpráva, dejte '''Potvrdit'''. Alma ukáže záznam založené objednávky. Zkopírujte si obsah pole '''Polož
  3 KB (609 words) - 14:35, 22 November 2021
 • == Alma == ** [[struktura EIZ (Alma)]]
  7 KB (1,030 words) - 12:48, 21 July 2022
 • Alma má defaultně nastaveno, že rozlišuje v typologii dokumentů - '''Druh d Vše, '''co má kód "a" na pozici 07 v LDR''' - chápe Alma jako kapitoly z knih (analytické části monografické). Vše, '''co má k
  7 KB (1,135 words) - 13:01, 24 November 2021
 • …excel. Do první buňky v excelu je potřeba napsat text "'''Barcode'''", aby Alma při importu poznala, jaký identifikátor importujete. Do sloupce pod sebe …nutí na '''Uložit''' se dostanete na seznam uložených vyhledávání. Zároveň Alma ohlásí, že sada byla úspěšně odeslána jako úloha. Po dokončení p
  7 KB (1,285 words) - 10:30, 8 February 2022
 • [[Soubor:Zony ALMA.png|frameless|border|Zóny v ALMĚ]] …je nastavená k automatické synchronizaci s poskytovatelem. Jednou týdně si Alma stáhne na webu poskytovatele title list platný pro naši instituci a podl
  3 KB (536 words) - 17:11, 10 March 2022
 • [[Soubor:Zony ALMA.png|frameless|border|Zóny v ALMĚ]] …je nastavená k automatické synchronizaci s poskytovatelem. Jednou týdně si Alma stáhne na webu poskytovatele title list platný pro naši instituci a podl
  3 KB (536 words) - 17:16, 10 March 2022
 • …vané, můžeme tuto informaci zjistit v [https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/Electronic_Resource_Man * Pokud vyplníme '''Ano''', Alma automaticky přidává, odebírá a aktualizuje portfolia, pokud dojde ke z
  7 KB (1,297 words) - 17:11, 10 March 2022
 • …a kartě pro výpůjčku či vracení, nebo kartě - Editoru fyzických jednotek - Alma reaguje na definice klávesových zkratek ALT+number. Tato interní funkce,
  4 KB (702 words) - 11:33, 20 September 2021

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)