Search results

Jump to navigation Jump to search

Page title matches

 • == Alma == ** [[struktura EIZ (Alma)]]
  7 KB (1,030 words) - 12:48, 21 July 2022
 • [[Soubor:Zony ALMA.png|frameless|border|Zóny v ALMĚ]] …je nastavená k automatické synchronizaci s poskytovatelem. Jednou týdně si Alma stáhne na webu poskytovatele title list platný pro naši instituci a podl
  3 KB (536 words) - 17:16, 10 March 2022

Page text matches

 • Firma Ex Libris, která vyvíjí platformu Alma, nabízí pro Almu volně veškerou dokumentaci a online help na webu. K di * [https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma Základní rozcestník dokumentace]
  742 bytes (114 words) - 10:20, 13 August 2021
 • [[Kategorie:Alma]] Na vstupní ploše systému Alma je možné zobrazovat widgety. Widgety jsou zpřístupněny dle rolí.
  692 bytes (119 words) - 16:00, 3 January 2022
 • …ntům dostat, tak prosím napište na e-mail [mailto:admin-alma@cuni.cz admin-alma@cuni.cz]
  401 bytes (67 words) - 11:25, 19 July 2022
 • Zápisy z porad ALMA (bývalá porada CKIS)
  291 bytes (41 words) - 21:29, 27 May 2022
 • Pole obsahuje identifikační číslo bibliografického záznamu, v systému Alma je to tzv. MMS ID.
  323 bytes (53 words) - 21:12, 26 August 2021
 • …-align:center;" width="50%" |'''Jste knihovník/knihovnice na UK?''' <br> [[Alma rozcestník|<big>vydejte se tudy</big>]]
  474 bytes (65 words) - 15:43, 10 February 2022
 • …-align:center;" width="50%" |'''Jste knihovník/knihovnice na UK?''' <br> [[Alma rozcestník|<big>vydejte se tudy</big>]]
  521 bytes (71 words) - 15:00, 10 February 2022
 • …ext-align:center;" width="50%" |'''You are a librarian at the CU''' <br> [[Alma rozcestník|<big>go through here</big>]]
  457 bytes (63 words) - 15:43, 10 February 2022
 • …amy pro tuto bibliografii jsou součástí databáze bib. záznamů UK v systému Alma. …elze jej editovat, pak se obraťte na Ústřední knihovnu UK - email: podpora-alma@cuni.cz. ÚK UK pro vaše potřeby záznam odemkne.
  1 KB (244 words) - 21:48, 23 November 2021
 • [[Kategorie:Alma]] - [[Soubor:Alma - úvod.pdf|náhled|úvod do Almy]]
  2 KB (334 words) - 15:06, 16 June 2022
 • # emailem na adresu [mailto:podpora-alma@cuni.cz podpora-alma@cuni.cz] ## '''Povinné: Kategorie''' - Alma
  2 KB (365 words) - 16:57, 17 March 2022
 • …odika je nyní v přípravě, nelze ji zatím uplatnit při zpracování v systému Alma.'''
  643 bytes (118 words) - 11:06, 30 June 2022
 • …ery layer) UKAŽ. Lokální index zahrnuje MARC záznamy z knihovního systému (Alma) a dále záznamy z lokálních zdrojů instituce. …je (kolekce / databáze) v Almě a na úplnosti pokrytí v databázi Ex Libris. Alma 1x denně vystavuje soubor s institucionálními elektronickými holdingy,
  2 KB (406 words) - 15:54, 15 December 2021
 • …odika je nyní v přípravě, nelze ji zatím uplatnit při zpracování v systému Alma.'''
  1 KB (185 words) - 12:31, 7 July 2022
 • …ena ikonkou "dvě osoby". Slouží všem knihovnám z celého světa s platformou Alma. Je to prostor, z něhož mohou knihovny čerpat informace o elektronickýc
  1,006 bytes (178 words) - 16:40, 13 August 2021
 • Pokud je přesunuta poslední jednotka z holdingu, Alma automaticky nabídne následující možnosti: - odstranit bibliografický záznam - tuto volbu Alma nabídne a příp. provede jen tehdy, pokud je prázdný holding jediný u
  4 KB (788 words) - 08:36, 23 June 2022
 • # klikněte na tento odkaz: [https://cuni.alma.exlibrisgroup.com/mng/login?auth=SAML - odkaz pro práci s Almou]? …ny po školení nebo si je vyžádejte na [mailto:podpora-alma@cuni.cz podpora-alma@cuni.cz]
  1 KB (216 words) - 08:14, 1 September 2021
 • …obslužných zařízení s Almou probíhá přes protokol SIP2, lokální server UK (alma.cuni.cz) a jedinečný port přidělený vždy předem samostatně pro kaž …mine], že knihovna bude požadovat připojit samoobslužné zařízení k systému Alma
  1 KB (236 words) - 08:40, 10 September 2021
 • * '''Lokální''' = Alma záznamy (naše i CZ) + externí naharvestovaný obsah z Krameria a DSpace ** ''Jak poznám Alma záznam'': Je-li v sekci Podrobnosti „Zdroj: Katalog knihovny“ + v sekc
  5 KB (927 words) - 15:20, 10 March 2022
 • …jednotky - je dovoleno připojovat pouze k bib.záznamů pro fyzické zdroje. Alma sice umožní přidání fyzického fondu i k el. zdroji, ale koncepčně j
  1 KB (202 words) - 10:59, 30 June 2022
 • …u umístěné na lokálním serveru UK (alma.cuni.cz) a nejsou součástí systému Alma. Z pohledu GDPR se jedná o citlivou osobní informaci, přístup k nim mus
  1 KB (254 words) - 10:08, 10 September 2021
 • * Účet, kterým se hlásíte do rozhraní Alma je interní.
  2 KB (254 words) - 15:20, 24 June 2021
 • …Pokud je platnost registrace čtenáře kratší než 30 dní nebo již vypršela, Alma zobrazí zprávu při načtení karty čtenáře v menu '''Výpůjční slu
  2 KB (284 words) - 12:36, 24 November 2021
 • …dmine-isuk Redmine]''' nebo na e-mail [mailto:podpora-alma@cuni.cz podpora-alma@cuni.cz].
  2 KB (285 words) - 20:13, 10 May 2022
 • '''Parametry přístupu k Z39.50 Alma serveru UK.''' |alma.cuni.cz
  1 KB (239 words) - 11:26, 9 May 2022
 • Objednávka se v vztahuje vždy k jednomu titulu. Alma automaticky přidělí objednávce interní číslo začínající kódem P …automaticky vyplnit, byla nastavena v rámci migrace. Pokud si přejete, aby Alma vybírala jinou sbírku, tak prosím kontaktujte správce na UKUK. Sbírka
  10 KB (1,892 words) - 19:45, 13 May 2022
 • [[Kategorie:Alma]]
  2 KB (345 words) - 15:17, 16 June 2022
 • …být v excelu a v první buňce nad seznamem ČK musí být napsáno Barcode, aby Alma poznala, o jaký indikátor se jedná
  5 KB (856 words) - 11:09, 21 April 2022
 • …ém informačním systému (SIS), odkud jsou importovány do knihovní platformy Alma. Je tedy zakázáno nové závěrečné práce zpracovávat originálně v …d je se zobrazováním práce nějaký problém, je potřeba konktaktovat správce ALMA nebo správce Repozitáře závěrečných prací.'''
  5 KB (848 words) - 09:00, 8 October 2021
 • …e třemi tečkami je též volba '''Přijmout'''. Po kliknutí na '''Přijmout''' Alma ohlásí, že proces příjmu byl dokončen a titul ze seznamu objednávek Alma bude takové jednotky nadále považovat za rozpracované a při editaci je
  10 KB (1,852 words) - 14:46, 4 May 2022
 • …'''Vybrat'''. Jednotka se přesune. Pokud je jednotka v holdingu poslední, Alma se zeptá, zda má být holding smazán či nikoliv …'''Vybrat'''. Jednotka se přesune. Pokud je jednotka v holdingu poslední, Alma se zeptá, zda má být holding smazán či nikoliv
  6 KB (1,018 words) - 15:52, 6 June 2022
 • …Otevřít predikované jednotky'''. V zobrazené tabulce uvidíte čísla, která Alma vygeneruje s datem očekávaného dodání. Pokud jste s podobou spokoj
  3 KB (489 words) - 15:34, 6 December 2021
 • …a '''Uložit'''. Pokud se zobrazí potvrzovací zpráva, dejte '''Potvrdit'''. Alma ukáže záznam založené objednávky. Zkopírujte si obsah pole '''Polož
  3 KB (609 words) - 14:35, 22 November 2021
 • == Alma == ** [[struktura EIZ (Alma)]]
  7 KB (1,030 words) - 12:48, 21 July 2022
 • Alma má defaultně nastaveno, že rozlišuje v typologii dokumentů - '''Druh d Vše, '''co má kód "a" na pozici 07 v LDR''' - chápe Alma jako kapitoly z knih (analytické části monografické). Vše, '''co má k
  7 KB (1,135 words) - 13:01, 24 November 2021
 • …excel. Do první buňky v excelu je potřeba napsat text "'''Barcode'''", aby Alma při importu poznala, jaký identifikátor importujete. Do sloupce pod sebe …nutí na '''Uložit''' se dostanete na seznam uložených vyhledávání. Zároveň Alma ohlásí, že sada byla úspěšně odeslána jako úloha. Po dokončení p
  7 KB (1,285 words) - 10:30, 8 February 2022
 • [[Soubor:Zony ALMA.png|frameless|border|Zóny v ALMĚ]] …je nastavená k automatické synchronizaci s poskytovatelem. Jednou týdně si Alma stáhne na webu poskytovatele title list platný pro naši instituci a podl
  3 KB (536 words) - 17:11, 10 March 2022
 • [[Soubor:Zony ALMA.png|frameless|border|Zóny v ALMĚ]] …je nastavená k automatické synchronizaci s poskytovatelem. Jednou týdně si Alma stáhne na webu poskytovatele title list platný pro naši instituci a podl
  3 KB (536 words) - 17:16, 10 March 2022
 • …vané, můžeme tuto informaci zjistit v [https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/Electronic_Resource_Man * Pokud vyplníme '''Ano''', Alma automaticky přidává, odebírá a aktualizuje portfolia, pokud dojde ke z
  7 KB (1,297 words) - 17:11, 10 March 2022
 • …a kartě pro výpůjčku či vracení, nebo kartě - Editoru fyzických jednotek - Alma reaguje na definice klávesových zkratek ALT+number. Tato interní funkce,
  4 KB (702 words) - 11:33, 20 September 2021
 • …á rezervace, systém odešle čtenáři zprávu o připravené rezervaci a zároveň Alma zobrazí rezervační lístek do knihy, který si knihovna může vytisknou Alma automaticky neruší expirované rezervace, knihovna musí kontrolovat sezn
  11 KB (1,948 words) - 12:27, 19 August 2021
 • a) požadovaná metadata záznamu ze záznamu digi verze dokumentu v ALMA (včetně MMSID tohoto záznamu)
  5 KB (892 words) - 20:55, 7 August 2022
 • …více o odvozování nových záznamů viz: [https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/Metadata_Management/014
  5 KB (934 words) - 13:15, 13 January 2022
 • Nastavení aplikace stačí udělat jednou. Alma si pak nastavení pamatuje.
  6 KB (999 words) - 14:21, 1 November 2021
 • Seznam vybraných plateb bude defaultně odesílán e-mailem z části Alma Analytics 1x týdně. Kontaktujte prosím podporu Almy v systému redmine s
  6 KB (1,002 words) - 13:57, 2 December 2021