All public logs

Jump to navigation Jump to search

Combined display of all available logs of Alma WiKi. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).

Logs
  • 16:36, 7 March 2022 15349586 talk contribs created page Elektronické zdroje (Založena nová stránka s textem „V Almě se kromě fyzických zdrojů evidují a spravují také zdroje elektronické, pro které se vžila také zkratka EIZ (elektronické informační zd…“)