Správa úbytků - vyřazování

From Alma WiKi
Revision as of 13:47, 23 October 2023 by 17701055 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Vyřazení jednotky v Almě

Pokud chcete v Almě vyřadit jednotku, je potřeba:

  • otevřít si jednotku v Editoru fyzických jednotek
  • v sekci Informace k evidenci přírůstku jsou položky Číslo odpisu/vyřazení a Datum vyřazení. Pokud nepoužíváte číslo odpisu, tak položku vyplňovat nemusíte. Vždy vyplňte datum vyřazení kvůli generování odpisového seznamu. Pro výběr data můžete použít kalendář, který se aktivuje kliknutím na ikonu kalendáře
  • v části Informace o umístění změňte sbírku na Vyřazeno. Tato sbírka se nezobrazuje v Primu a zároveň z ní nic nejde půjčit.
  • na kartě Poznámky lze do Interní poznámky 3 napsat důvod odpisu
  • změny uložte

Úbytková čísla je možné nechat generovat automatizovaně v Alme. Pokud chcete využít tuto funkcionalitu, tak nás prosím kontaktujte přes systém redmine.

Pokud byla vyřazena poslední jednotka v rámci jedné knihovny, je potřeba vymazat siglu z pole 910.

Vyřazení jednotky

Zachování vyřazených jednotek v Almě

V Almě uchováváme vyřazené jednotky po dobu 5 let. Po pěti letech jsou tyto jednotky z Almy zcela odstraněny. Knihovnám je před výmazem jednotek zhotoven úbytkový seznam pro případnou evidenci a kontrolu.

Uchování jednotek

V editoru fyzických jednotek je možné nastavit k vybraným jednotkám důvody, proč je nelze vyřadit a je nutné je zachovat v knihovně.

V Almě jsou nyní nastaveny následující důvody pro zachování jednotek. Nastavené hodnoty lze změnit, nebo lze přidat nové typy. Na konkrétním fixním seznamu hodnot se domluvíme s knihovnami. Jednotná podoba zatím není určena.

Důvod vyřazení.png