Správa zdrojů, katalogizace

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Školení je určeno všem, kteří katalogizují, spravují bibliografické záznamy a holdingové záznamy. Podrobněji je probírána též správa jednotek.

Tento modul je možné absolvovat jen jako školení.

Objednávka školení

Níže uvedené přihlašovací formuláře zároveň slouží jako objednávka školení (není třeba dodávat žádnou další objednávku na školení). Přihlásit účastníka je možné i v zastoupení např., pokud pracovník ještě nenastoupil na UK.

Termíny a témata školení - 2023

1) Správa zdrojů v Almě - základní dvoudenní školení, práce s metadatovým editorem, vytváření a stahování bibliografických záznamů, správa holdingových záznamů a jednotek; trénink katalogizačních prací. Předpokladem školení je vyplnění testu znalostí práce s formátem MARC 21 a katalogizačními pravidly RDA, a také absolvování školení Úvodu do Almy.

- termín školení - 29.8 - 30.8. 2023, přihlašování do 23.8. 2023 (včetně) - formulář pro přihlášení ; před školením je nutné vyplnit test znalostí RDA a výměnného formátu MARC21 do 25.8. 2023, 12:00 - vyplňujte zde

- termín školení - 26.9. - 27.9. 2023, přihlašování do 20.9. 2023 (včetně) - formulář pro přihlášení; před školením je nutné vyplnit test znalostí RDA a výměnného formátu MARC21 do 22.9. 2023, 12:00 - vyplňujte zde

- termín školení - 21.11. - 22.11. 2023, přihlašování do 15.11. 2023 (včetně) - formulář pro přihlášení; před školením je nutné vyplnit test znalostí RDA a výměnného formátu MARC21 do 16.11. 2023, 12:00 - vyplňujte zde

Úhrada za školení a interní daňový doklad

Školení: 300,- Kč / osoba / den

Interní daňový doklad bude vystaven po absolvování školení na základě podpisu účastníka/účastnice školení na prezenční listině.

Doklad bude zaslán pouze e-mailem na adresu vedoucí/ho knihovny.

Místo konání

Školení se konají v prostorách Ústřední knihovny UK, adresa: José Martího 2, Praha 6 Veleslavín.

Kontaktní osoby

Školitelky: Barbora Drobíková - barbora.drobikova@ruk.cuni.cz, Irena Siváková - irena.sivakova@ruk.cuni.cz

Fakturace, platby: Eva Růžičková - eva.ruzickova@ruk.cuni.cz

Prezentace ze školení

Soubor:Správa zdrojů v Almě aktuální.pdf