Statusy zpracování - oprava, ztrata apod

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Momentálně lze využít v Almě následující statusy zpracování: Pravděpodobná ztráta, V opravě, Ve vazbě, Ve zpracování.

Nastavení statusu zpracování

  • menu Výpůjční služby - Skenovat jednotky. Tam je potřeba odškrtnout volbu Prezenční použití a naopak si vybrat menu Proces zpracování - typ. Zde si vyberte Status zpracování
  • poté se zobrazí nová volba Nastavit stav na. Zde si z menu vyberte požadovaný status
  • v části Hotovo musí být zaškrtnuto Ne, jinak se status zpracování nezmění!
  • do části Skenovat čárový kód jednotky zadejte jednotku a dejte OK
  • v dolní části obrazovky se vám zobrazí změna stavu
Status zpracování je možné zadat i v Editoru fyzických jednotek. Tento postup nepoužívejte, protože pak se nedá vybrat konkrétní proces jako Pravděpodobná ztráta apod. Není pak jasné, co se s jednotkou děje nebo má dělat.

Zobrazení jednotek se statusem zpracování

Nejpřehlednější výpis jednotek, které mají v knihovně nějaký status zpracování, je přes menu Výpůjční služby - Správa jednotek ve zpracování. Zde se zobrazí kompletní seznam jednotek, které knihovna má buď se statusem zpracování nebo v akvizici (pokud knihovna používá modul Akvizice. Predikované jednotky se zde nezobrazují). Ve sloupci Status se zobrazuje, zda je jednotka pravděpodobně ztracená nebo je ve vazbě apod.

Doplnění chybějícího statusu zpracování (např. v opravě) pokud byla jednotka změněna nesprávně

Pokud byl změněn status zpracování přímo v jednotce a ne přes menu Skenovat jednotky, tak se ve Správě jednotek ve zpracování nezobrazuje ve sloupci Status v jakém zpracování jednotka vlastně má být (zda v opravě nebo zda je to pravděpodobná ztráta apod.). U takové jednotky je status prázdný. Lze ho doplnit přes menu se třemi tečkami, kde je potřeba si vybrat volbu Upravit. Na obrazovce, která se následně zobrazí, se v části Zpracovávané jednotky dá z rolovacího menu vybrat správný status (např. Pravděpodobná ztráta). Kliknutím na tlačítko Uložit se změna uloží.

Odstranění statusu zpracování

  • menu Výpůjční služby - Správa jednotek ve zpracování. V menu Proces zpracování - typ si vyberte volbu Status zpracování.
  • Vyhledejte si jednotku, u které má být status zrušen. U ní si přes volbu schovanou pod třemi tečkami vyberte Hotovo. Tím bude proces zpracování odstraněn.