Struktura EIZ (Alma)

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Elektronický titul je bibliografický záznam konkrétního dokumentu (kniha, časopis). Elektronická kolekce může, ale nemusí mít svůj bibliografický záznam.

Struktura EIZ

Typy kolekcí

 1. Agregační balíček
  • Kolekce je nějakým způsobem pořízena jako jeden celek (nákup, volný zdroj, trial).
  • Informace o nákupu jsou na úrovni kolekce.
 2. Selektivní balíček
  • Kolekce je pořízena na více částí nebo je předpoklad, že by mohl přijít další nákup z této kolekce (jednotlivé tituly).
  • Informace o nákupu jsou na úrovni jednotlivých portfolií (kolekce sama o sobě nemá přiřazenou knihovnu ani licenci).
 3. Databáze
  • Nemá službu ani žádná portfolia. Většinou jde o databáze bibliografické, faktografické nebo s jiným než textovým obsahem (videa, obrázky).
  • Může mít nějaký obsah v centrálním indexu (CDI) a tento obsah se pak může zobrazovat v UKAŽ. Pokud není v CDI, tak se v UKAŽ žádný obsah nezobrazuje a v Almě máme tuto kolekci pouze k evidenčním účelům.
  • Aby byla databáze aktivní (měla modrý domeček/hlavičky), tak musí mít svůj bibliografický záznam publikovaný v Primu (tzv. database search). Tuto funkci aktuálně nepoužíváme, ale plánujeme, že by v budoucnu mohla nahradit PEZ. Proto jsou všechny databáze označeny šedou barvou.

Balíčky vždy obsahují:

 1. Službu, která obecně určuje, zda a jaké odkazy se objevují v UKAŽ (určuje linkování pro celou kolekci).
 2. Alespoň jedno elektronické portfolio neboli jeden výskyt elektronického titulu v konkrétní databázi (= jeden odkaz v UKAŽ).
 3. Každé portfolio musí mít svůj bibliografický záznam, na který je napojené (ten se zobrazí v UKAŽ a jsou k němu připojeny odkazy).

Lokální záznamy vs. Community Zone (CZ)

Bibliografický záznam, kolekce, služba i portfolio mohou být buď vytvořeny lokálně v naší instituci, nebo aktivovány z CZ.

Zóny v ALMĚ

Pokud chci ověřit, jestli je portfolio z CZ, vyhledávám v elektronických portfoliích. Pokud chci ověřit, jestli je bibliografický záznam z CZ, vyhledávám v elektronických titulech.

Automatické aktualizace v Almě

Existuje speciální typ balíčku, tzv. autoholdings. Jedná se o kolekci, která je nastavená k automatické synchronizaci s poskytovatelem. Jednou týdně si Alma stáhne na webu poskytovatele title list platný pro naši instituci a podle něj upraví kolekce. Aktuálně jsou autoholdings kolekce nastavené pro poskytovatele Elsevier, Springer a Ovid. Kolekce ProQuest Ebook Central: Perpetual, DDA and Subscription Titles je také nastavená k automatické synchronizaci, ale synchronizuje se 1x denně. Tato databáze obsahuje 3 možnosti pořízení knih (modely nákupu): předplatné, trvalý nákup a DDA. Vše, co koupíte/předplatíte/přidáte do DDA, tak se automaticky do jednoho dne propíše do UKAŽ.

Pozor, kvůli evidenci je stále nutné nám nákupy hlásit!