Synchronizace čtenářů s IS

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

1x za hodinu se s WhoIs UK synchronizují následující údaje:

  • jméno a příjmení
  • vztah k UK
  • uživatelská skupina (student, doktorand apod.)
  • bloky Ukončený vztah, Neplatný průkaz, Přerušené studium
  • průkazy (přidání nového průkazu, odstranění neplatného apod.)
  • akademické tituly

Změny v adresách a e-mailech nejsou synchronizovány s WhoIs ani LDAP.

Držitelé průkazu externího uživatele služeb, pokud neměli dříve vztah k UK, nemají v WhoIs adresu bydliště. Nemohou tedy odeslat e-souhlas. Adresu bydliště + e-mail do WhoIs doplňují správci Almy na UKUK.

Výjimku pro Právnickou fakultu (0.ročník, LLM, rigorózní studium) doplňují správci Almy na UKUK.