Uživatelské účty

From Alma WiKi
Revision as of 14:49, 24 June 2021 by 80107774 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

V Almě existují primárně dva druhy uživatelských účtů z hlediska původu.

Internal neboli interní uživatelské účty jsou účty, které existují pouze v Almě. Jsou vytvářeny manuálně pracovníky oddělení CKIS a EIZ a jejich správa je plně v působnosti Ústřední knihovny.

  • Účet, kterým se hlásíte do rozhraní Alma je interní.

External neboli externí uživatelské účty spravuje mimo Almu externí systém (v našem případě WhoIS). Záznamy jsou nahrány do Almy a pravidelně synchronizovány.


V Almě existují tři druhy záznamů uživatelských účtů z hlediska typologie.

Staff neboli personál, což jsou účty zaměstnanců, které mají přiřazené nějaké role v Almě.

Public neboli veřejnost, což jsou účty čtenářů UK, které mají přiřazenou roli Patron.

Contact neboli kontakt, což jsou účty sloužící jako záznam s kontaktními údaji na jednotlivce reprezentujícího třetí stranu s níž má knihovna obchodní vztah a typicky jsou zároveň spojeny se záznamy dodavatelů, ke kterým přísluší. Tento typ účtu nemá přiřazenou žádnou roli a slouží primárně pro účely akvizice a evidence.


Jak interní, tak externí uživatelské účty jsou vždy asociovány právě s jedním druhem uživatelského záznamu.