Uživatelské role

From Alma WiKi
Revision as of 14:50, 24 June 2021 by 80107774 (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Uživatelským účtům musí být přiřazeny role, které určují úkoly, které může uživatel v Almě provádět. Category:Základy“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Uživatelským účtům musí být přiřazeny role, které určují úkoly, které může uživatel v Almě provádět.