Uživatelské role

From Alma WiKi
Revision as of 15:28, 24 June 2021 by 80107774 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Uživatelským účtům musí být přiřazeny role, které určují úkony, které může uživatel v Almě provádět. Například uživatel s rolí Circulation Desk Operator - Limited s rozsahem na výpůjční pult v Knihovně Jana Palacha může po přihlášení pracovat na tomto pultu ve standardním rozsahu půjčování a vracení matriálu, zatímco Uživatel s rolí Circulation Desk Operator a rozsahem pro tento pult bude mít navíc právo například řešit s uživateli placení pokut. Ani jeden z nich už ale nebude moct pracovat na výpůjčním pultu Knihovny MFF.


Tyto role přidělují interním uživatelským účtům dle potřeb dané knihovny správci systému z Ústřední knihovny.

Přidělení role podléhá vyškolení zaměstnance v dané oblasti.

  • Výpůjční pult - Základní školení
  • Katalogizace - školení Správa zdrojů v Almě
  • Aktivace EIZ - školení Správa EIZ v Almě


Speciální uživatelská role Čtenář je přidělována všem externím uživatelským účtům na základě synchronizace s WhoIS a také odeslání Elektronické přihlášky k využívání služeb knihoven UK. Tato role umožňuje čtenářům využívat služeb knihoven UK a přihlašovat se do svého čtenářského konta v Discovery službě Ukaž. Jelikož je přidělování role navázáno na elektronickou přihlášku, je potřeba, aby měl potenciální čtenář vyřešeny všechny tyto body:

  • Aktuální adresa a email v sytému WhoIS
  • Aktivní vztah vůči UK (případně vztah externího uživatele služeb)
  • Průkaz uživatele UK

Elektronickou přihlášku a rady jak řešit případné problémy s jejím odesláním naleznete na tomto webu: https://knihovna.cuni.cz/e-prihlaska/