Uživatelské konto

From Alma WiKi
Revision as of 16:08, 13 August 2021 by 80107774 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Vyhledávací lišta

Na záznam uživatele v Almě se dostanete pomocí standartní vyhledávací lišty po překliknutí na možnost "Uživatelé" a vyhledáním konkrétního člověka.

  • Lze hledat pomocí všech dostupných možností najednou, ale také pouze jednotlivých polí (jméno, příjmení, email, identifikátor - UKID, telefonní číslo atd.)
Uživatelské konto

Dále v této sekci Almy najdete na jednotlivých kartách následující informace o daném uživateli:

  • Obecné informace - obecné informace o uživateli, aktivní i neaktivní role (Uživatelské účty mají pouze roli patron - čtenář, zaměstnanecké jich mají víc dle pracovního zařazení účtu)
  • Kontaktní údaje - adresy, telefonní čísla, emailové adresy
  • Identifikátory - identifikátory uživatele (kód čipu, přihlašovací ID, kód průkazů, atd.)
  • Bloky - bloky se zdají zadat i odebrat
  • Pokuty/poplatky - pokuty se zde dají manuálně zadat (např.- za ztracený klíč), případně i svázat s konkrétní jednotkou (např. poškozená kniha); dále se zde dá pokuta prominout a rozporovat, ale nikoliv zaplatit, to se provádí v sekci "Spravovat služby čtenáře"
  • Statistika - nepoužíváme (slouží k dodání dodatečných statistických kategorií k výstupům o uživatelských kontech v analytics - v tuto chvíli nerelevantní)
  • Přílohy - soubory generované systémem týkající se daného účtu (např. jednotlivé generované upomínky)
  • Proxy for - funkcionalitu nepoužíváme (slouží k zástupnosti, když si jeden čtenář designovaná proxy a půjčuje si na účet někoho jiného - např. doktorand pro svého profesora)
  • Historie - obsahuje změny, které na účtu proběhly (např. změna emailu, přidání nové role, atd.)
Karty, na kterých je obsah mají zahnuté rohy.

V uživatelském kontu je také možnost kliknout na odkaz "Výpůjční služby - správa". Tato možnost Vás pošle do sekce, kde si můžete prohlédnout uživatelovy výpůjčky, vrácené knihy a rezervace. Výpůjčky se odsud dají prodloužit, ale nelze lze knihy vracet nebo půjčovat, tyto úkony (a placení pokut) se provádí v sekci Výpůjční služby->Spravovat služby čtenáře.