UKAŽ (Primo VE)

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Indexy a vyhledávání

UKAŽ vyhledává v lokálním a centrálním indexu:

 • Lokální = Alma záznamy (naše i CZ) + externí naharvestovaný obsah z Krameria a DSpace
  • Jak poznám Alma záznam: Je-li v sekci Podrobnosti „Zdroj: Katalog knihovny“ + v sekci Odkazy link „Zobrazit zdrojový záznam“.
  • Jak poznám naharvestovaný záznam: Je-li v sekci Podrobnosti „Zdroj: Digitální repozitář UK“ nebo „Zdroj: Digitální knihovna Univerzity Karlovy“ + v sekci Odkazy link „Zobrazit zdrojový záznam“.
 • Centrální = Central Discovery Index (CDI)
  • Většinou se jedná o záznamy článků, knih a kapitol a dalších dokumentů.
  • Alma každý den odešle do UKAŽ soubor, ve kterém je označený veškerý obsah, který máme v Almě aktivovaný. Na jeho základě UKAŽ vybere odpovídající záznamy z celého indexu a zobrazí je jako dostupné online.
  • Zpracování souboru trvá oficiálně maximálně 3 dny.
  • Jak poznám CDI záznam: Chybí-li v sekci Odkazy link „Zobrazit zdrojový záznam“.

Naharvestované a CDI záznamy nenaleznete v Almě, jsou vyhledatelné pouze v UKAŽ.

Prohledávání indexů závisí na volbě vyhledávacího profilu:

 • Vše = lokální + CDI (bez duplicitních záznamů knih)
 • Ve fondech UK = Alma záznamy, které mají fyzický inventář
 • V e-zdrojích UK = Alma záznamy, které mají elektronický inventář + externí naharvestovaný obsah + CDI

Doporučení k vyhledávání obecně

 • Uvědomit si, že data jsou živá a vyvíjejí se v čase
 • Důležité záznamy si uložit do svého konta
 • Pro hledání tištěných knih používat vyhledávací slot Ve fondech UK
 • UKAŽ nedokáže rozeznávat model přístupu (trvalý nákup/předplatné/DDA), všechny aktivované EIZ vyhodnocuje jako K dispozici online

Deduplikace a FRBRizace

Jsou dva způsoby, jak UKAŽ ovlivňuje zobrazování záznamů, a oba probíhají pouze napříč záznamy ze stejného indexu. Při deduplikaci vidíme pouze jeden záznam, metadata jsou sloučená. Při FRBRizaci vidíme více záznamů seskupených pod jeden odkaz 'Zobrazit všechny verze' – to se používá především pro různá vydání jedné knihy. Dokumentace pro zájemce o hlubší porozumění zde.

Služby

Rozlišujeme dvojí služby v UKAŽ: elektronické (sekce Zobrazit online) a fyzické (sekce Půjčit si). Pro lokální záznamy platí, že pokud se správně deduplikuje záznam elektronické verze dokumentu s fyzickou verzí, v deduplikovaném záznamu se zobrazí oba typy služeb. K výpočtu dostupnosti (dokument je / není dostupný) dochází v okamžiku vyhledávání. Pro centrální záznamy platí, že dostupnost UKAŽ určí na základě souboru, který dostane od Almy, v okamžiku vyhledávání je již pro každý záznam daná. Ve chvíli otevření celého záznamu se dostupnost elektronických i fyzických služeb přepočítá. Tzn. pokud v Almě máme odpovídající dokument v tištěné verzi, v centrálním záznamu se zobrazí také tato služba. Užitečný nástroj Show Record ID + PNX (pro zájemce) Dokumentace zde. Tento nástroj se hodí ve dvou případech:

 1. Chci zjistit, z jakého indexu záznam je. To poznám podle toho, jestli Record ID začíná na „alma“ nebo na „cdi“. Pozor, naharvestované záznamy začínají také na „alma“, ale v Almě je nenajdeme.
 2. Chci zjistit, jestli jde o deduplikovaný záznam. V případě, že ano, v PNX informacích bude pole dedupmemberids, které bude obsahovat MMS ID sloučených záznamů.

OpenURL

OpenURL je prolinkování z různých databází (např. Web of Science) přes UKAŽ na místo, kde se nachází plný text daného dokumentu dostupný pro UK. To zajišťují ikonky Ikonka Open URL CUNI, které nahradily předchozí SFX ikonky a které vedou na speciální stránku v UKAŽ. Tato stránka neobsahuje žádný záznam, pouze informace dodané „zdrojovou“ databází v URL. Díky tomu UKAŽ dokáže vyhodnotit dostupnost jakéhokoli obsahu. Pokud je obsah pro UK dostupný, nabídne odkaz.

Nejčastější uživatelské dotazy a problémy

Uživateli se nedaří přihlásit do UKAŽ

 • Uživatel nedal nebo nemohl dát e-souhlas (může chybět adresa, mail atd.). Podle pokynů napíše k nám na ÚK UK a obratem má problém vyřešen.
 • Uživatel má propadlou registraci, může ji prodloužit kdokoli s rolí pro výpůjční služby podle návodu na Wiki.

Uživatel se nemůže dostat k fulltextu, i když si našel, že bychom ho měli mít

 • Plný text je pravděpodobně jen pro uživatele z určité fakulty/součásti.
 • V linkování/aktivaci je chyba. K nahlášení problému slouží tlačítko Report a Problem.
 • Zdroj měl/má dočasný výpadek.
 • Centrální autentizační služba má dočasný výpadek.