Vyhledávání (discovery)

From Alma WiKi
Revision as of 16:25, 29 April 2021 by 33352489 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

UKAŽ (discovery služba Primo VE) je centrálním přístupovým bodem k tištěnému a elektronickému fondu knihoven UK pro uživatele-čtenáře.

K obecnému vyhledávání je uživatelům k dispozici jednoduché a pokročilé vyhledávací rozhraní.

Jednoduché vyhledávání

Pokročilé vyhledávání