Vyhledávání (discovery)

From Alma WiKi
Revision as of 12:31, 2 June 2021 by 33352489 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Součástí discovery služby UKAŽ je uživatelské rozhraní (tzv. vyhledávací vrstva / discovery layer), které koncovým uživatelům-čtenářům nabízí jednoduché a pokročilé vyhledávací funkce nad dostupnými daty a umožňuje zpřesňovat vyhledané výsledky.

V uživatelském rozhraní UKAŽ mají koncoví uživatelé-čtenáři k dispozici jednoduché a pokročilé vyhledávání, dále vyhledávání časopisů a prohlížení rejstříků. Všechna tato dílčí rozhraní zahrnují vyhledávací pole pro zadání dotazu a další funkční prvky, které umožňuji uživateli zúžit/zpřesnit jejich dotaz (selekční pole, filtry apod.). Pro zpřesňování vyhledaných výsledků je k dispozici fasetové menu.


V rámci jednoduchého a pokročilého vyhledávání uživatel může kromě zadání vyhledávacího dotazu určit, jaká data chce prohledávat - k dispozici jsou tyto tzv. vyhledávací sloty (Search Profile Slots):

 1. Vše / Everything - prohledává jak záznamy z Almy a naharvestovaných zdrojů UK (lokální index), tak záznamy CDI (centrální index)
 2. Katalog UK / CU Catalog - prohledává záznamy z Almy a naharvestovaných zdrojů UK (pouze lokální index)
 3. E-zdroje UK / CU eResources - prohledává záznamy CDI (pouze centrální index)

Defaultně je v jednoduchém i pokročilém rozhraní nastavený vyhledávací slot Vše (Everything).

Poznámka: Základní uživatelská nápověda k vyhledávání v UKAŽ je k dispozici na https://knihovna.cuni.cz/ukaz.

Vyhledávání v lokálním indexu

Chcete-li v UKAŽ prohledávat pouze záznamy z lokálního indexu (tedy záznamy z Almy a naharvestovaných lokálních zdrojů UK), můžete postupovat následovně:

 1. Při zadávání dotazu do vyhledávacího pole vyberte v nabídce vyhledávacích slotů možnost Katalog UK, čímž vyloučíte z prohledávaného rozsahu data z centrálního indexu (CDI).

Chcete-li v UKAŽ prohledávat pouze záznamy z Almy (tzn. záznamy z fondu knihoven UK), můžete postupovat následovně:

 1. Při zadávání dotazu do vyhledávacího pole vyberte v nabídce vyhledávacích slotů možnost Katalog UK, čímž vyloučíte z prohledávaného rozsahu data z centrálního indexu (CDI).
 2. Poté na stránce s vyhledanými výsledky ve fasetovém menu v sekci Dostupnost vyberte možnost Ve vlastnictví knihovny, čímž z vyhledané množiny záznamů vyloučíte naharvestované záznamy z lokálních zdrojů UK; případně v sekci "Knihovna" vyberte rovnou tu dílčí knihovnu, která Vás zajímá.

Vyhledávání konkrétního záznamu z lokálního indexu

Chcete-li v UKAŽ vyhledat určitý konkrétní bibliografický záznam z katalogu UK (Almy), je vhodné jej vyhledávat pomocí identifikátoru záznamu - MMS ID (např. <FIXME>).

Chcete-li v UKAŽ vyhledat určitý konkrétní bibliografický záznam z lokálního zdroje UK, je vhodné jej vyhledávat pomocí identifikátoru záznam (např. u záznamů z Krameria UK je možné využít UUID - uuid:88d83c71-d709-4e7a-adb6-ca76eaf51676).

Pokud se Vám záznam nedaří v UKAŽ nalézt, je možné že:

 • záznam v Almě je skrytý pro discovery (suppresed)
 • záznam v Almě u sebe nemá žádné jednotky, které by byly vyhledatelné (např. jsou všechny vyřazené)
 • záznam v Almě s uvedeným MMS ID neexistuje
 • záznam v lokálním zdroji UK s uvedeným identifikátorem neexistuje (např. UUID v Krameriovi)
 • záznam z lokálního zdroje UK se úspěšně nenaharvestoval

Vyhledávání v centrálním indexu

Chcete-li v UKAŽ prohledávat pouze záznamy z centrálního indexu (tedy záznamy elektronických informačních zdrojů, EIZ - např. články, kapitoly z e-knih, zprávy, konferenční materiály apod.), můžete postupovat následovně:

 1. Při zadávání dotazu do vyhledávacího pole vyberte v nabídce vyhledávacích slotů možnost E-zdroje UK, čímž vyloučíte z prohledávaného rozsahu data z katalogu knihoven UK (Almy) a budete prohledávat pouze data z centrálního indexu (CDI).
 2. Zadejte vyhledávací dotaz, klikněte na ikonu pro hledání (lupu) a poté ve fasetovém menu v sekci Dostupnost vyberte možnost K dispozici online, čímž omezíte vyhledané výsledky pouze na záznamy z centrálního indexu (CDI).

Vyhledávání záznamů EIZ z určité databáze