Vyhledávání (discovery)

From Alma WiKi
Revision as of 16:21, 29 April 2021 by 33352489 (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „[https://cuni.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=420CKIS_INST:CKIS UKAŽ] (discovery služba Primo VE) je centrálním přístupovým bodem k ti…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

UKAŽ (discovery služba Primo VE) je centrálním přístupovým bodem k tištěnému a elektronickému fondu knihoven UK pro uživatele-čtenáře.

K obecnému vyhledávání je uživatelům k dispozici základní a pokročilé vyhledávací rozhraní.